1. Hjem
 2. OM ØTI
 3. Velkommen til ØTI

Velkommen til Øyer-Tretten Idrettsforening!

Vi håper du og din familie vil være medlemmer i idrettsforeningen. Vi ønsker å gi litt grunnleggende informasjon og forventningsavklaringer rundt det å være medlem av Øyer-Tretten IF.  Øyer-Tretten IF er en fleridrettsklubb i Øyer kommune som aktiviserer barn, ungdom og voksne, gjennom å tilrettelegge for organisert aktivitet. Øyer-Tretten IF er medlem av 8 ulike særforbund og Norges Idrettsforbund, som er paraplyorganisasjon for alle særforbund knyttet til NIF. Visjonen vår er Meningsfull fritid for alle

 

Fleridrettslaget ØTI

 • I ØTI har vi mange ulike idretter som det er flott å kombinere for å oppnå allsidig og lystbetont aktivitet.
 • Det er anbefalt å trene variert og allsidig i ung alder, og unngå for tidlig spesialisering.
 • Helsemyndigheter og idretten anbefaler at man er fysisk aktiv minst 1 time om dagen.
 • Vi tror at høy aktivitet i organisert idrett også bidrar til høyere uorganisert aktivitet.

 

Velkommen som foresatt i Øyer-Tretten IF

 • Vi håper du ser verdien av å ta del i barnas aktivitet i Øyer-Tretten IF.
 • Vi er avhengig av kompetansen og engasjementet ditt for å opprettholde og utvikle foreningen.
 • Bli med i idrettsbevegelsen og støtt opp om Øyer-Tretten IF. I tillegg til alle ungene er dere den største og viktigste ressursen i idretts-Norge.
 • Å delta i ØTI og ta på seg verv og dugnadsoppgaver er sosialt, lærerikt og givende.
 • Idretten betyr veldig mye for barnas utvikling, både fysisk, mentalt og sosialt.

 

Foreldre og ansvarlige sin betydning

 • Støtt opp om barnas aktivitet på en positiv måte.
 • Bidra for å skape trygghet, vennskap og trivsel.
 • La barna få en påvirkningsmulighet på innholdet i treninger og aktiviteter.
 • Målet er at barna skal oppleve mestringsfølelse.
 • Det skal være gøy å drive med fysisk aktivitet

 

Barnerettighetsbestemmelsene; 6-12 år

Øyer-Tretten Idrettsforening følger barnerettighetsbestemmelsene som er fastsatt av NIF, og som alle Særforbund under NIF må følge: 

 1. Trygghet  
 2. Vennskap og trivsel  
 3. Mestring  
 4. Påvirkning
 5. Frihet til å velge
 6. Konkurranser for alle
 7. På barnas premisser 
For nærmere forklaring besøk NIF sine hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

 

I ØTI er utvikling og mestring i sentrum

 • Foresatte og støtteapparat skal ha fokus på utvikling og mestring, det er dette som gir resultater på sikt.
 • Det er ikke lov med rangerte lister i barneidretten mellom 6-11 år.
 • Det er ikke tillat å toppe laget i barneidretten; alle skal få spille like mye.

 

Informasjon om ØTI

 • ØTI har en daglig leder i 70 % stilling som tar seg av administrative oppgaver, samt bistår undergruppene etter kapasitet og behov.
 • Hovedstyret i ØTI har totalansvaret for fleridrettslaget. Her sitter styreleder, sekretær, kasserer, varamedlem med ansvar for idrettsskole og daglig leder, samt alle ledere for undergruppene.
 • For informasjon om ØTI generelt ta kontakt med daglig leder eller de ulike undergruppene.
 • Ønsker du å være trener eller bidra på andre måter ta kontakt med undergruppen det gjelder.
 • Kontaktinformasjon og annen info finner du på www.oti.no

Mer info om klubben

Klubbguide: http://www.oti.no/oti/organisasjon/klubbguide

Flere undergrupper har informasjon til foreldre, den finner du på www.oti.no under respektiv undergruppe.

Sportsplaner:

 

Brosjyre om barnerettighetsbestemmelsene. HER (English version: HERE)

Meningsfull fritid for alle

Hilsen

Hovedstyret

Øyer-Tretten IF