1. Hjem
 2. OM ØTI
 3. Velkommen til ØTI

Velkommen til Øyer-Tretten Idrettsforening!

Vi håper du og din familie vil være medlemmer i idrettsforeningen. Vi ønsker å gi litt grunnleggende informasjon og forventningsavklaringer rundt det å være medlem av Øyer-Tretten IF.  Øyer-Tretten IF er en fleridrettsklubb i Øyer kommune som aktiviserer barn, ungdom og voksne, gjennom å tilrettelegge for organisert aktivitet. Øyer-Tretten IF er medlem av 9 ulike særforbund og Norges Idrettsforbund, som er paraplyorganisasjon for alle særforbund knyttet til NIF. Visjonen vår er Meningsfull fritid for alle

Org kart; se HER

 

Fleridrettslaget ØTI

 • I ØTI har vi mange ulike idretter som det er flott å kombinere for å oppnå allsidig og lystbetont aktivitet.
 • Det er anbefalt å trene variert og allsidig i ung alder, og unngå for tidlig spesialisering.
 • Helsemyndigheter og idretten anbefaler at man er fysisk aktiv minst 1 time om dagen.
 • Vi tror at høy aktivitet i organisert idrett også bidrar til høyere uorganisert aktivitet.
 • Vi praktiserer sesong idrett i ØTI fram til 10 år, det vil si at for å være aktiv i ØTI hele året må du delta på flere aktiviteter.
  • Etter 10 år kan man ha treninger hele året, men det er viktig med godt samarbeid og dialog med sesonidretter.
  • Etter 12 år er det ungdomsidretten som gjelder og her er det lov med rangering i konkuranser og man bruker kanskje mer tid på en aktivitet.

 

Velkommen som foresatt i Øyer-Tretten IF

 • Vi håper du ser verdien av å ta del i barnas aktivitet i Øyer-Tretten IF.
 • Vi er avhengig av kompetansen og engasjementet ditt for å opprettholde og utvikle foreningen.
 • Bli med i idrettsbevegelsen og støtt opp om Øyer-Tretten IF. I tillegg til alle ungene er dere den største og viktigste ressursen i idretts-Norge.
 • Å delta i ØTI og ta på seg verv og dugnadsoppgaver er sosialt, lærerikt og givende.
 • Idretten betyr veldig mye for barnas utvikling, både fysisk, mentalt og sosialt.

 

Foreldre og ansvarlige sin betydning

 • Støtt opp om barnas aktivitet på en positiv måte.
 • Bidra for å skape trygghet, vennskap og trivsel.
 • La barna få en påvirkningsmulighet på innholdet i treninger og aktiviteter.
 • Målet er at barna skal oppleve mestringsfølelse.
 • Det skal være gøy å drive med fysisk aktivitet

 

Barnerettighetsbestemmelsene; 6-12 år

Øyer-Tretten Idrettsforening følger barnerettighetsbestemmelsene som er fastsatt av NIF, og som alle Særforbund under NIF må følge: 

 1. Trygghet  
 2. Vennskap og trivsel  
 3. Mestring  
 4. Påvirkning
 5. Frihet til å velge
 6. Konkurranser for alle
 7. På barnas premisser 
For nærmere forklaring besøk NIF sine hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

 

I ØTI er utvikling og mestring i sentrum

 • Foresatte og støtteapparat skal ha fokus på utvikling og mestring, det er dette som gir resultater på sikt.
 • Det er ikke lov med rangerte lister i barneidretten mellom 6-12 (10) år.
 • Det er ikke tillat å toppe laget i barneidretten; alle skal få spille like mye.

 

Informasjon om ØTI

 • ØTI har en daglig leder i 70 % stilling som tar seg av administrative oppgaver, samt bistår undergruppene etter kapasitet og behov.
 • Hovedstyret i ØTI har totalansvaret for fleridrettslaget. Her sitter styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, varamedlem med ansvar for idrettsskole og daglig leder. Hovedstyret består av 1 representant fra hvert av undergruppestyrene, disse utgjør hovedstyret.
 • For informasjon om ØTI generelt ta kontakt med daglig leder eller de ulike undergruppene.
 • Ønsker du å være trener eller bidra på andre måter ta kontakt med undergruppen det gjelder.
 • Kontaktinformasjon og annen info finner du på www.oti.no

 

Mer info om klubben

Klubbguide: http://www.oti.no/oti/organisasjon/klubbguide

Flere undergrupper har informasjon til foreldre, den finner du på www.oti.no under respektiv undergruppe.

 

Sportsplaner:

Brosjyre om barnerettighetsbestemmelsene. HER (English version: HERE)

 

Generelt om idrett

 

Hvorfor er det viktig med idrett?

Gjennom godt tilrettelagte idrettsaktiviteter kan barn og unge oppleve mestring, felleskap og utvikling. I tillegg til å kunne utgjøre en trygg mestrings- og læringsarena for barn og unge kan idretten også utgjøre en viktig byggestein i sivilsamfunnet og åpne arenaer for samfunnsdeltakelse og påvirkning.
 

Hva er positivt med idrett?

Idrett er positivt på mange områder. Gjennom fysisk aktivitet og trening kommer man i god form. I tillegg får man en god mulighet til å bli med i et sosialt miljø. I de ulike idrettene lærer mange å kommunisere og samarbeide, og det er en god egenskap å ha med seg videre i livet
 

Hvorfor drive med idrett?

Ungdommer som driver med organisert idrett trives bedre på skolen, skulker mindre og liker seg bedre i lokalmiljøet. Forskning har også vist at det å aktivisere ungdom gjennom fritids- og aktivitetstilbud reduserer andelen som ruser seg og utøver vold og andre ordensforstyrrelser.
 

Er idrett sunt for oss?

Fysisk aktivitet er helsefremmende

Det er solid dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet er sunt. Mennesket er skapt for å være i bevegelse. I et slikt perspektiv bidrar kroppslig bevegelse også til å styrke psykiske helse og velvære.
 
 

Meningsfull fritid for alle

Hilsen

Hovedstyret

Øyer-Tretten IF