1. Hjem
  2. OM ØTI
  3. BLI MEDLEM

BLI MEDLEM, registrer deg, HER

 

  • Registrer deg og legg inn din profil

 

  • Medlemskap 150 kr f.o.m. 2022 for alle.

 

  • Betal direkte med kort eller få tilsendt faktura på e-post

 

  • Støttemedlemmer 150 kr

 

 

 

Medlemskontingent (Hovedkontingent) Aktive medlemmer/støttemedlemmer 150 kr pr medlem.
Aktivitetsavgift  se den enkelte undergruppe.

 

Alle aktive utøvere må betale en medlemskontingent til Klubben (ØTI). 

 150 kr pr medlem

 

  • Støttemedlem er personer som vil støtte opp om klubben og som ikke har noen formell funksjon i klubben. (funksjon: aktiv utøver, styre, komite, funkjsjonær og lignende)

 

I tillegg må utøvere betale en Aktivitetsavgift til undergruppen(e) man benytter tilbudet til.

 

Hovedkontingent blir sendt ut av hovedstyre i foreningen og aktivitetsavgift blir sendt ut av hver enkelt undergruppe. Disse blir sendt ut i fra samme medlemsystem, Rubic er leverandør administrasjonverktøyet Rubic member og LagetMitt (medlemssystem og organiseringsverktøy).

 

Aktive som ikke betaler vil ikke være medlemmer av ØTI og vil derfor ikke kunne delta på verken treninger eller konkurranser, da de ikke er forsikret ved evt. skader og lignende. Klubbens medlemmer er dekket av en såkalt lags/klubbforsikring, men dette forutsetter da at man står oppført som medlem i ØTI sitt medlemsregister. Henviser til NIF`s web side og klubbreglement.

Medlemskontingent betales en gang pr. år.


Aktivitetsavgiften er en avgift som hver enkelt idrett i ØTI tar inn på bakgrunn av de utgifter de har hvert år som for eksempel utgifter til å leie haller og baner, dommerutgifter, lag/gruppers påmeldinger til kretsen, klubbkontingent NIF, forsikringer, cuper, drakter,baller,vester, porter og annet utstyr, trenergodtgjøringer, vedlikehold av baner, trener/ - og andre kurs, Regnskapshonorar, medlemservice, m.m.

 

Undergrupper i ØTI fastsetter aktivitetsavgift for de forskjellige aldersgruppene ut i fra de faktiske utgiftene. På bakrunn av dette er både medlemskontingent og aktivitetsavgift svært viktig for klubbens eksistens.

 Aktivitetskontingent er avhengig av hvor mange idretter du deltar på i ØTI regi. Aktivitetskontingent betales 1-2 ganger i året pr idrett man deltar på.

 

NB! Vi får stadig spørsmål fra tillitsvalgte, trenere, lagledere, foreldrekontakter og lignende hvorfor de må betale medlemskontingent til foreningen. Dette kan kanskje virke rart for de fleste, og vi kan vel også forstå denne reaksjonen når enkeltpersoner tar på seg et verv og i tillegg må ”betale” for det.

 

I dette tilfellet er det ikke Øyer-Tretten Idrettsforening som har satt denne regelen, men følger kun de lovene vi er underlagt som et hvilket som helst annet idrettslag eller forening i Norge.

 

Sportslig hilsen

 

ØTI