1. Hjem
  2. Ski - Orientering - Friidrett


Velkommen til ØTI ski

Visjon til  ØTI ski er at vi  ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta i skiaktiviteter i et godt miljø hvor alle trives og hvor de skal ha muligheten til å oppleve glede, utvikling og mestring gjennom fysisk utfoldelse. Visjonen uttrykkes kort gjennom: Bli(d) på ski!

Ut fra denne visjonen har vi følgende tre hovedmål:

  1. ØTI ski skal være en klubb med glade utøvere og inkludere alle
  2. Fokus på trening, mestring og skiglede.
  3. I tillegg til fokus på bredde, skal vi legge forholdene til rette for løpere med høye prestasjonsmål, slik at klubbens løpere har mulighet til å hevde seg i toppen regionalt og nasjonalt.

ØTI ski har tilbud til alle fra 1. klasse og oppover, og treninger foregår tirsdager, hovedsakelig på Øyer Idrettsplass.

  • 1.- 4. trinn
  • 5. trinn og oppover

Alle gruppene får en grov plan før og etter jul om hvor treninger finne sted, og hva de har fokus på. Alle gruppene benytter Rubic LagetMitt (app) https://www.lagetmitt.net for kommunikasjon og informasjon om treninger. Undergruppene knyttet til Orientering og Friidrett i for tiden ikke aktive, men ta kontakt med styret om du ønsker å starte opp. 

 Anbefaler også å følge med på www.oti.no/ski samt vår Facebookgruppe: ØTI ski 

Bli(d) på ski!

 150125-3-langtur-5-7-trinn.jpg

 

 Oppdatert 26.08.2023, LTL

 

Grensponsor ski:

Vestsida(1).jpg