ØTI - Håndball Handlingsplan

 

ØTI Håndball vil gi et tilbud til alle som vil spille håndball, i et trygt og trivelig miljø der både ledere, trenere, utøvere, foreldre og publikum er engasjerte, inkluderende og viser hverandre respekt.  Vi ønsker å skape en klubb preget av innsatsvilje, fair play og begeistring.

Håndballforbundets foreldrevettregler skal følges.

 

ØTI Håndball er åpen for alle som ønsker å spille håndball i klubben, forutsatt at klubbens vedtekter og retningslinjer følges. Alle som har betalt medlemskontingent i ØTI Hovedlaget og aktivitetskontingent i ØTI Håndball betraktes som medlemmer.

 

Handlingsplanen gir både informasjon og retningslinjer på noen områder for hvordan håndballgruppa skal fungere. Hensikten er å formidle til tillitsvalgte, trenere, lagledere, dommere og spillere at «slik gjør vi det hos oss». 

 

Handlingsplanen ble sist revidert av styret 18. mars 2019. 

 

ØTI Håndball-handlingsplan - 20190318.pdf

 

Styret ØTI - Håndball