Klubbguiden ØTI.doc

Klubbguiden til Øyer-Tretten IF er et hjelpedokument for medlemer, foresatte og personer med verv i klubben. Den fungerer også som et overordnet styringsdokument for undergruppenes sportsplan. 

 Lurer du på noe angående Øyer-Tretten IF. så kan klubbguiden være en god plass å starte....

Øyer-Tretten IF. - hovedstyre vedtok 9.12.2019 ny lovnorm for idrettslag, se vedlegg 4 (Klubbguiden.doc). Lovnormen ble først vedtatt av Idrettsstyret 23.10.2019.

Klubbguiden inneholder:

Innledning. 4

Formål og visjon. 4

Verdigrunnlag. 5

Sportslig innhold. 7

Klubbhåndbok. 7

Samarbeid mellom idrettene. 7

Fysisk trening. 7

Hjelp til paktisk gjennomføring. 8

Trenerrollen. 8

Utøverrollen. 8

Foreldrerollen. 9

Handlingsplan. 9

Årsmøtet 10

Styrets funksjon og sammensetning. 11

Valgkomiteens gjøremål og instruks. 11

Grupper i fleridrettslag. 13

Dagligleder. 13

Medlemmer 14

Økonomi14

Medlemskontingent 14

Forsikring. 16

Kiosk. 17

Merverdiavgift 18

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 19

Klubbdrakter/profilering/sponsor/reklame. 19

Regler for Øyer-Tretten Idrettsforening: 22

Retningslinjer for foreldre/foresatt 22

Retningslinjer for utøvere. 22

Retningslinjer for trenere. 23

Årlige faste oppgaver, møteplan hovedstyre. 26

Vedlegg. 26

Vedlegg 1: Hovedprinsipper for utdeling av trenings dager/tider mellom undergruppene i ØTI 28

Vedlegg 2: Avtale mellom ØTI Hovedstyret og gruppene i ØTI som bruker Øyerhallen og Trettenhallen. 31

Vedlegg 3: Rutiner for regnskapsføring i ØTI 363

Vedlegg 4: Lover for Øyer-Tretten Idrettsforening. 364

Vedlegg 5: For valgkomiteen; spørreskjema og innstilling til styrer skjema 364