1. Hjem
 2. OM ØTI
 3. Førstehjelp

Når skal du ringe 113?

Du kontakter medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker:

 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner.
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene.
 • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet.
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser - finner ikke ord eller utydelig tale.
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet.
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter.
 • Uventet ubehag i brystet - generell uvelhet og kvalme.
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.

Medisinsk nødnummer 113 er åpen døgnet rundt.

​​Hva skal du si når du ringer 113?

 • Hva du heter.
 • Hvor du ringer fra.
 • Telefonnummer du ringer fra.
 • Beskriv situasjonen og symptomer.

Når du ringer medisinsk nødnummer 113 er det spesialtrent helsepersonell som svarer. Når du forteller hva som har hendt, vil helsepersonellet bedømme hvor alvorlig situasjonen er, og hvilke helseressurser som skal sendes, f.eks. lege, ambulanse eller luftambulanse. For å kunne avgjøre dette, er det viktig både med tidlig kontakt og at helsepersonellet får svar på de spørsmålene de har.

Slik gjør du hvis situasjon oppstår der man må bistå med: