1. Hjem
  2. Turn
  3. Om Turn

VELKOMMEN TIL ØTI - TURN

Turn er en allsidig idrett som passer for barn i alle aldersgrupper. Vi fokuserer på lek, moro og enkel turning for de minste og stigende grad av utfordringer oppover i partiene, med turning på apparater og andre øvelser.

Alle turnere må registrere seg på forhånd eller på første turntrening, og er selv ansvarlig for å melde seg ut hvis de slutter (send e-post til oti.turn@gmail.com). Treningsavgift sendes ut til de som har vært med to eller flere ganger.

Det anbefales å ha behagelige klær, strikk i håret og alle skal ha turnsokker eller være barbeint. Ellers er det ingen krav til utstyr. Klokker, smykker osv. skal ikke brukes på trening.

Vi deler vaktene i hallen mellom oss foreldre, det settes opp lister som dere får utdelt og som blir publisert på FB og oti.no. 

Høsten 2021 innfører vi ny ordning med forhåndspåmelding fra 17.august kl 20 (se nyhet med info på nettsida). De som får tilbud om plass får beskjed om det før første trening 27.8. Vi håper å kunne ta inn alle som har lyst til å turne, men vi har begrensninger grunnet plass og sikkerhet for turnerne. Vi setter opp ventelister dersom det er flere påmeldinger enn ledige plasser og blir det ledig kapasitet seinere i sesongen tar vi inn turnere etter plassering på ventelista. Ventelista opprettholdes slik at man beholder sin plass på lista til oppstart vår 2022 og videre til høst 2022.

Etter oppstart av høstsesongen er nå partiene 4-5 år, 1.-2.trinn og 3.-4. trinn fulle.