1. Hjem
  2. OM ØTI
  3. Anlegg
  4. Musdalen ski- og skiskytteranlegg

Tusen takk for støtten fra Sparebankstiftelsen DNB og Øyer kommune.

 

Det er mye anleggsvirksomhet i Øyer-Tretten IF. om dagen. Dette er bra for aktivitetstilbudet for våre medlemmer og andre, det er viktig å ha gode anlegg for fysisk og sosial aktivitet. Ski og skiskytteranlegget i Musdalen har vært planlagt oppgradert i lang tid, men på grunn av manglende finansiering og litt uenigheter om behov, ble det nedsatt en komite med mandat fra hovedstyret om å se på lysløypetilbudet på Tretten og Musdalen, samt jobbe med leverandører og entreprenører for å få ned kostnader på oppgraderingen av Musdalen. Dette arbeidet ble prensentert for Årsmøtet i Øyer-Tretten IF. og det ble vedtatt at oppgraderingsarbeidet av Musdalen skianlegg kunne starte. Takket være jobben som ble gjort i komiteen fikk vi ned kostnader og fikk mere støtte slik at budsjettet går i balanse.

 

Takk til komiteen som består av: Bjørn Offigstad (ØTI-ski), Ola Håkon Ourom (Tretten skiskyterlag), Lars Høglien (Sekretær Hovedlaget), Roar Øien (Leder ØTI-ski), Stein Plukkerud (ØTI-ski) og Tor Formo (Leder ØTI).

 

Etter søknader til Øyer kommune og Sparebankstiftelsen DNB fikk støtte med henholdvis 50 000 kr og 100 000 kr i tillegg til spillemidler og dugnadsinnsats vil den budsjertere finansieringrammen for oppgraderingen av Musdalen lysløype være på rundt 750 000 kr. Vi har etablert en byggekomite bestående av Bjørn, Ola Håkon, Roar, Jan Petter Stalenget og undertegnde.

 

Komiteen jobber nå med å utarbeide en framdriftsplan for spillemiddel prosjektet. Dette gjør at arbeidet med oppgradering av lysløypa i Musdalen flyter godt og at arbeidet blir så effetivt og så godt koordinert som mulig. Vi er avhengige av å få med folk til forskjellig dugnad, dette gjelder spesielt for nedsetting av nye lysstolper og annet nødvendig arbeid som ikke er gravemaskin- eller elektrikkerarbeid. Mer informasjon kommer. 

 

Vi håper oppgradering av Musdalen vil revitalisere skimiljøet på Tretten. Nærmiljøannlegget på Mosjordet vil vi også holde oppe i årene som kommer i samarbeid med skole og barnehage.  

bilde DNB 2.png

 

Igjen, tusen takk for Støtten!

 

Sporslig hilsen

Jan-Erik Fossheim, daglig leder

Øyer-Tretten IF.

smal.png