Årshjul for fotballgruppa

 

 

Måned
Oppgave
Ansvarlig
Januar
Kontrollere at trenere og lagledere er på plassFastsette kontingent for kommende sesongSette i gang valgkomite
Sportslig leder
Styreleder
Styreleder
Februar
 
 
Mars
Melde på lag til serien + kontrollereBanefordeling for kommende sesong. Info til alle lagledere + info til kretsen om at ØIP er stengt TrollCup-helgaVurdere brøyting av kunstgressbaneSjekk tilbud om barnefotballkveld evt. arrangere selv
Lagleder/ trener
 
Nestleder
Styret
Styret
April
Banefordeling må være fullførtBestille kalking. Gjøres av banekommiteeneKlubbdommerkurs. Forespørre kursleder + info til G/J13 og eldre.Oppstartsmøte/Kickoff. Informasjon til trenere og lagledereOppstart serie ungdomsfotball – Klargjøre baner og målIgangsette kioskkomiteenKioskvakter må være satt oppUtsendelse kontingent G/J13-Herre/Dame.
Banefordeler
Nestleder
Dommeransvarlig
 
Leder/Styret
Nestleder
Kasserer
Kioskkomiteen / lagledere
Kasserer
Mai
Vårdugnad idrettsplass Øyer og Tretten. Info til lagledereTrollcup!Oppstart serie barnefotballUtsendelse kontingent G/J7-G/J12
Sekretær
 
 
Kasserer 
Juni
Melde på evt. ekstra lag til høstserienPurre kontingenter
Lagledere
Kasserer
Juli
Sommerferie
 
August
Seriekamper
 
September
Planlegge evt. treninger inne/kunstgras frem til snøen kommerSette opp hallvakter
Lagledere
Styret og Lagledere
Oktober
SesongsluttNedvasking av klubbhus
 
Damelaget
November
Fotballavslutning. Styret organiserer og fordeler oppgaver.
Styret
Desember
Innetrening. Husk å endre navn på lag fra nyttår! (gjelder treninger i hallene)
Lagledere