ØTI Fotball logo.png

 

DUGNADER ØTI fotball

 

Aktivitetsavgiften er ikke tilstrekkelig til å dekke alle klubbens utgifter.
Vi er derfor nødt til å supplere inntektene med dugnader.

I 2019 er disse dugnadene besluttet:

 Trollcup

  • To vakter pr. familie
  • Forventet inntekt: 300 000 (+)

 Kioskvakt Idrettsplassen

  • Ca. en vakt pr. familie pr. sesong
  • Forventet inntekt på kiosksalg: inndekking av dommerkostnader

 Vårdugnad Stav og Idrettsplassen

  • En kveld pr. familie pr. spiller
  • Klargjøring før sesongstart. 

Salgsdugnad (høst)