1. Hjem
  2. Velkommen til ØTI

Velkommen til Øyer-Tretten IF

 

Brosjyre om Øyer-Tretten IF: HER

Brosjyre om barnerettighetsbestemmelsene. HER (English version: HERE)tommel_opp_grnn.png

 

 

Håper alle foreldre leser teksten under og ser på "videosnuttene"


Introduksjon til nye foresatte. Vi håper du og din familie vil være medlemmer i idrettsforeningen. Vi ønsker å gi litt grunnleggende informasjon og forventningsavklaringer rundt det å være medlem av Øyer-Tretten IF. 

Øyer-Tretten IF er en fleridrettsklubb i Øyer kommune som aktiviserer barn, ungdom og voksne, gjennom å tilrettelegge for organisert aktivitet.

Øyer-Tretten IF er medlem av 8 ulike særforbund og Norges Idrettsforbund, som er paraplyorganisasjon for alle særforbund knyttet til NIF.

 

Øyer-Tretten IF sin visjon: Meningsfull fritid for alle

 

Fleridrettslaget ØTI

•I ØTI har vi mange ulike idretter som det er flott å kombinere for å oppnå allsidig og lystbetont aktivitet.

•Det er anbefalt å trene variert og allsidig i ung alder, og unngå for tidlig spesialisering.

•Helsemyndigheter og idretten anbefaler at man er fysisk aktiv minst 1 time om dagen.

•Vi tror at høy aktivitet i organisert idrett også bidrar til høyere uorganisert aktivitet.

 

Barneidrett/Myte: Du må spesialisere deg tidlig for…

 

 

Velkommen som foresatt i Øyer-Tretten IF

•Vi håper du ser verdien av å ta del i barnas aktivitet i Øyer-Tretten IF.

•Vi er avhengig av kompetansen og engasjementet ditt for å opprettholde og utvikle foreningen.

•Bli med i idrettsbevegelsen og støtt opp om Øyer-Tretten IF. I tillegg til alle ungene er dere den største og viktigste ressursen i idretts-Norge.

•Å delta i ØTI og ta på seg verv og dugnadsoppgaver er sosialt, lærerikt og givende.

•Idretten betyr veldig mye for barnas utvikling, både fysisk, mentalt og sosialt.

 

Foreldre og ansvarlige sin betydning

•Støtt opp om barnas aktivitet på en positiv måte.

•Bidra for å skape trygghet, vennskap og trivsel.

•La barna få en påvirkningsmulighet på innholdet i treninger og aktiviteter.

•Målet er at barna skal oppleve mestringsfølelse.

•Det skal være gøy å drive med fysisk aktivitet

 

Barneidrett/ Hvem sine drømmer skal vi egentlig realisere?

 

 

Barnerettighetsbestemmelsene; 6-12 år

 

Øyer-Tretten Idrettsforening følger barnerettighetsbestemmelsene

som er fastsatt av NIF, og som alle Særforbund under NIF må følge.

 

1. Trygghet  

2. Vennskap og trivsel  

3. Mestring  

4. Påvirkning

5. Frihet til å velge

6. Konkurranser for alle

7. På barnas premisser

 

For nærmere forklaring besøk NIF sine hjemmesider: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

 

I ØTI er utvikling og mestring i sentrum

 

•Foresatte og støtteapparat skal ha fokus på utvikling og mestring, det er dette som gir resultater på sikt.

•Det er ikke lov med rangerte lister i barneidretten mellom 6-11 år.

•Det er ikke tillat å toppe laget i barneidretten; alle skal få spille like mye.

 

Barneidrett/Myte: Barn har ikke lov å vinne,…

 

 

Informasjon om ØTI

 

•ØTI har en daglig leder i 70 % stilling som tar seg av administrative oppgaver, samt bistår undergruppene etter kapasitet og behov.

•Hovedstyret i ØTI har totalansvaret for fleridrettslaget. Her sitter styreleder, sekretær, kasserer, varamedlem med ansvar for idrettsskole og daglig leder, samt alle ledere for undergruppene.

•For informasjon om ØTI generelt ta kontakt med daglig leder eller de ulike undergruppene.

•Ønsker du å være trener eller bidra på andre måter ta kontakt med undergruppen det gjelder.

•Kontaktinformasjon og annen info finner du på www.oti.no

 

Mer info om klubben

•Klubbguide: http://www.oti.no/oti/organisasjon/klubbguide

•Flere undergrupper har informasjon til foreldre, den finner du på www.oti.no under respektiv undergruppe.

 

Sportsplaner:

•Sportsplan, Fotball: http://www.oti.no/fotball/om-fotball/sportsplan

•Handlingsplan, Håndball: http://www.oti.no/handball/om-handball/handlingsplan

•Sportsplan, Ski: http://www.oti.no/ski-orientering-friidrett/om-ski/retningslinjer

•Sportsplan, Alpint: http://www.oti.no/alpint/om-oti-hafjell-alpint

•Sportsplan, Turn: http://www.oti.no/turn/om-turn

 

Meningsfull fritid for alle

 

Hilsen

Hovedstyret

Øyer-Tretten IF