1. Hjem
  2. Ski - Orientering - Friidrett
  3. Sportsplan og årshjul

Visjon til  ØTI-ski er at vi  ønsker å stimulere barn, ungdom og voksne til å delta i skiaktiviteter i et godt miljø hvor alle trives og hvor de skal ha muligheten til å oppleve glede, utvikling og mestring gjennom fysisk utfoldelse. Visjonen uttrykkes kort gjennom: Bli(d) på ski!

Ut fra denne visjonen har vi følgende tre hovedmål:

  1. ØTI- ski skal være en klubb med glade utøvere og inkludere alle
  2. Fokus på trening, mestring og skiglede.
  3. Vi skal legge forholdene til rette for løpere med høye prestasjonsmål, slik at klubbens løpere har mulighet til å hevde seg i toppen regionalt og nasjonalt.

 

 

Oppdatert 04.02.2024 LTL