Kuldegrenser fellestreninger

  • Nedre kuldegrense for trening -15
  • Temperaturen klokka 16.30 avgjør om det blir trening eller ikke.
  • Informasjon blir lagt ut på Facebook, ØTI ski aktiv, samt varsling på Laget mitt

 

Lenker til Yr: 

Værinformasjon på Mosetertoppen - klikk på lenke og deretter vis "time for time". 

Værinformasjon Idrettsplassen -  klikk på lenke og deretter vis "time for time". 

Værinformasjon i Musdal - klikk på lenke og deretter vis "time for time". 


Laget mitt og kommunikasjonskanaler

ØTI ski bruker Laget mitt med tilhørende app for informasjon og organisering av treninger, samlinger, arrangement og dugnader. Laget mitt brukes også for annen type informasjon som skal deles med alle medlemmer eller i en eller flere av våre treningsgrupper.

Laget mitt og hjemmesiden er våre primære informasjonskanaler.

Facebook:

ØTI ski åpen for alle som vil følge oss

ØTI ski aktive - lukket gruppe for aktive medlemmer i skigruppa


Emit tidtakerbrikke

De fleste skirenn i Oppland og resten av Norge bruker tidtakerbrikker fra Emit. Vi anbefaler at alle som går skirenn jevnlig har sin egen brikke. Disse brikkene får man kjøpt på Emit sine sider eller hos Betek på Lillehammer.

Emit brikkene varer i flere sesonger, og kan brukes til både ski, sykling, orientering eller andre arrangement som benytter Emit som tidtakersystem.

Hvis man ikke har egen brikke, kan man leie dette på hvert enkelt renn. Skiklubben får da en samlefaktura med leiekostnader fra arrangør. Leiekostnadene blir viderefakturert til de det gjelder på slutten av sesongen.


Påmelding til skirenn

Påmelding til skirenn går via Min idrett. Her velger man renn og klasse (husk at barnet er blitt et år eldre). Velg: «betaler selv». Hvis man velger «klubben betaler», må klubben godkjenne dette, og det er ikke alltid det skjer før påmeldingsfristen er ute. Ta vare på kvittering, så kan man få startkontingenter refundert etter sesongslutt.


Lisens og forsikring

Skilisens er påkrevet for utøvere fra fylte 13 år for å kunne delta i terminfestede skirenn, og nytt lisensår starter 1. oktober.

Skilisensen er en idrettsskadeforsikring  som gjelder på terminfestede skirenn, men som også gjelder på trening. Skal du konkurrere i flere skirenn som står i på NSF terminliste, anbefales NSF årslisens. For å kunne kjøpe årslisens må du være medlem i en klubb tilsuttet Norges Skiforbund.

Skilisens erstatter ikke en reiseforsikring

Les mer her for utdypende informasjon om skilisens

 

Oppdatert 19.11.2023 LTL