1. Hjem
  2. Medlemskap
  3. Hjelp til å betale?

Alle skal få være med i Øyer-Tretten Idrettsforening!


Det betyr at alle barn og ungdom skal få drive med idrett uansett familiens økonomi.
Sliter du med å betale medlems- og/eller aktivitetsavgifter, så finner vi alltid en løsning på det sammen med deg.

 

Det finnes 4 muligheter:

  1. Du kan dele opp alle fakturaer fra Øyer-Tretten IF. Bruk kid- nummeret som står på fakturaen hver gang du betaler inn en del. Du vil fortsette å få purringer (uten purregebyr) til alt er betalt, disse kan du bare se bort fra så lenge du/dere holder din/deres del av avtalen.
  2. Betal fakturaen for medlemsavgiften først. Del deretter opp treningsavgiften i flere deler. Når du har betalt medlemsavgiften, er du medlem av Øyer-Tretten IF. Medlemskap er knyttet til viktige rettigheter som forsikring, medlemsfordeler, mulighet til å konkurrere for klubben, stemmerett på årsmøter osv.
  3. Ta kontakt med Øyer-Tretten IF v/daglig leder hvis du trenger betalingsutsettelse. Dette finner vi en løsning på og slike avtaler er kun mellom klubb og deg/dere som tar kontakt. Vi legger aldri på noen purregebyrer på våre fakturaer. Det finnes også andre ordninger man kan søke om penger for å dekke medlemskontingent og aktivitetsavgift(er).
  4. Er du i kontakt med NAV eller sosialkontor i din hverdag, så kan det hende de vil hjelpe deg. Offentlige myndigheter mener det er viktig at barn og ungdom får delta i idrettslag uansett hva slags økonomi familien har. 

 

For punkt 1-3, ta kontakt: 

Daglig leder, e-post: dagligleder@oti.no

Du kan også sende til kasserer for den gruppen det gjelder, se styre informasjon på undergruppen på www.oti.no