1. Hjem
  2. Håndball
  3. Om håndball
  4. Rekrutteringsplan

ØTI Håndball vil gi et tilbud til alle som vil spille håndball, i et trygt og trivelig miljø der både ledere, trenere, utøvere, foreldre og publikum er engasjerte, inkluderende og viser hverandre respekt.  Vi ønsker å skape en klubb preget av innsatsvilje, fair play og begeistring.

Håndballforbundets foreldrevettregler skal følges.

 

ØTI Håndball er åpen for alle som ønsker å spille håndball i klubben, forutsatt at klubbens vedtekter og retningslinjer følges. Alle som har betalt medlemskontingent i ØTI Hovedlaget og aktivitetskontingent i ØTI Håndball betraktes som medlemmer.

 

rekrutteringsplan.docx