Generell informasjon

Fotballstyret i ØTI oppfordrer alle til å lese nøye gjennom forsikringsvilkårene beskrevet nederst  - og selv vurdere eventuelle tilleggsforsikringer.

 

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere 13 år og eldre.

 

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

 

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

 

Det er klubbens ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring i FIKS.

 

I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, må spillere som har fylt 12 år, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong.

 

 

Forsikring NFF

Følg link til NFF for informasjon om forsikring og melde skade.

se link: Informasjon NFF forsikring