1. Hjem
  2. ØTI
  3. Styre og stell
  4. Økonomiskjema for ØTI

Ulike økonomi skjema for alle grupper i ØTI

Til kasserer/styret/material forvaltere/stedsutvalg/komiteer/lagledere/trenere.

ØTI kjøper regnskapstjenester hos Viewledger regnskapsselskap. ØTI har et konsernregnskap med undergrupper/koststed og ulike prosjekter. I tillegg har regnskapssystemet en felles kontoplan for alle undergrupper. For at alle bilag skal føres riktig av vår regnskapsfører er det viktig at bilagene blir merket med koststed (hvilken undergruppe?), evt. prosjekt og bestiller med mobil. Det er ryddig og bruke våre økonomiskeskjema til dette, se under for ulike skjema. Se enkelt skriv om bilagsføring og føring av prosjekter i ØTI: 

 

Refusjonsskjema:

Har dere lagt ut for kostnader som ØTI dekker eller brukt ØTI visa og ønsker å samle kvitteringene og summere kostnader og sørge for at bilag kommer til riktig avdeling? Bruk refusjonsskjema: Utleggsskjema ØTI.xls eller Utleggsskjema ØTI.pdf.

 Utlegg privatperson ØTI: Utleggsskjema ØTI.xls eller Utleggsskjema ØTI.pdf.

Skjema for innkjøp med ØTI-visa (brukes ved mange utlegg i en periode): 

Kjøregodtgjørelse skjema: Kj.godtgj. skjema ØTI 2018.xls (avtales med styret i respektiv undergruppe før det kan brukes eller må godkjennes av styret).

 

Ferdig utfylt refusjonsskjema kan leverers til kasserer i den undergruppe det gjelder, daglig leder eller regnskapsfører.

 Skjema til kioskdrift: 

Arrangementsskjema:

Kontantomsetningskjema:

 

Skjema til prosjekt:

Prosjektregnskapsskjema:

Internoverføringsskjema prosjekt:

Panteskjema (INFINITUM): 

 

ØTI skal ha kontroll på alle bilag som genereres i foreningen, for å ha full kontroll og oversikt over vår økonomi. Dette gjør at alle som bestiller noe i ØTI har ansvar for å få merket bestillingen med koststed/evt. prosjekt/bestiller/mobil og sende bilag til regnspapssytem. Dette er viktig for å forenkle og effektivisere konteringen av bilagene i vårt regnskapssytem, for å holde regnskapskostnader på et minimum. Kontering av bilag gjøres av regnskapsfører før kaserer i respektiv undergruppe godkjenner konteringen og daglig leder godkjenner utbetaling til våre leverandører. Les mer om dette HER.

 

På forhånd tusen takk for hjelpen!

 

Sportslig hilsen 

Hovedstyre i ØTI