1. Hjem
  2. ØTI
  3. Styre og stell
  4. Refusjon og kj. godtgjørelse skjema ØTI

Refusjonsskjema for alle grupper i ØTI

Har dere lagt ut for kostnader som ØTI dekker eller brukt ØTI visa og ønsker å samle kvitteringene og summere kostnader og sørge for at bilag kommer til riktig avdeling? Bruk refusjonsskjema: Utleggsskjema ØTI.xls eller Utleggsskjema ØTI.pdf.

 

Kjøregodtgjørelse skjema: Kj.godtgj. skjema ØTI 2018.xls Dette må avtales med styret i respektive undergrupper før det kan brukes eller må godkjennes av styrene.

 

Ferdig utfylt refusjonsskjema kan leverers til Kasserer i den undergruppe det gjelder, daglig leder eller regnskapsfører.

 

ØTI skal ha kontroll på alle bilag som genereres i klubben, for å ha full kontroll og oversikt over vår økonomi.

 

På forhånd tusen takk for hjelpen!

 

Sportslig hilsen 

Hovedstyre i ØTI