1. Hjem
 2. ØTI
 3. Årsmeldinger

Saksliste, regnskapsåret 2018:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Godkjenne innkalling og saksliste.
 3. Valg av årsmøteleder, referent, samt 2 medlemmer til å signere protokoll.
 4. Behandle årsmeldingen for hoved laget og undergruppene.
 5. Behandle revidert regnskap med noter og revisors beretning. 
 6. Behandle forslag og saker for årsmøtet.
 7. Fastsette medlemskontingent i hovedlaget.
  1. Innspill fra fotballgruppa om flat medlemskontingent fra 2019
   1. Hovedlaget foreslår medlemskontingent settes til 150 kr fra og med 2019. 
   2. Medlemskontingent for 2019 sendes ut i etterkant av årsmøte i hendhold til vedtak. 
 8. Vedta budsjett 2019.
 9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg av ulikestyrer og tillitsvalgt.

Saksdukumenter:

Sak 4 Årsmelding  fra Hovedlaget og undergrupper:

Årsmelding for ØTI samlet 2018.pdf

Sak 5 Regnskap med noter, revisjonsberetning og Kontrollkomiteensberetning:

Uttalelse fra ledelsen Revisjon ØTI 20190177.pdf / Uttalelse fra ledelsen Revisjon ØTI 20190178.pdf 2 sider

Regnskap 2018 sign0185.pdf / Regnskap 2018 sign0186.pdf / Regnskap 2018 sign0187.pdf 3 sider

-

Sak 7 Medlemskontingent ØTI

- Forslag om flat medlemskontingent og at medlemskontingent for 2019 settes til 150 kr

- Fortsette med samme ordning på medlemskontingent som tidligere og fastsette kostnad, for 2018 var det 115 kr for fam. medlem og 165 for enkeltmedlem.

Sak 8 Budsjett for alle grupper 2019

ØTI Budsjett 2019.pdf

Sak 9 Behandle organisasjonskart

Organisasjonskart ØTI 2019.pdf

Sak 10 Valg av verv og styrer

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2019.xls

 

Regnskapsåret 2017

 Saksdokumenter fra Årsmøte for regnskapsåret 2017:

-         SAK 4 Årsberetning: Årsmøte protokoll 2017. signert.pdf

-         SAK 5  Regnskap med revisors beretning SAK 5 Regnskap, Balanse og Noter 2017.pdf / SAK 5 ØTI - revisjonsberetning 2017 signert.pdf

-         SAK 6 innmeldte saker, kun en sak flyttet til Sak 11.

-         SAK 7 Forslag til ingen endring av medlemskontingent i ØTI: Fam. medlem 115 kr og enkeltmedlem 165 kr

-         SAK 8 Forslag til budsjett: SAK 8 Periodisk Budsjett 2018.pdf / SAK 8 Budsjett 2018 ØTI.pdf

-         SAK 9 Forslag til ny organisasjonsplan: SAK 9 Organisasjonskart.pdf

-         SAK 10 Valgkomiteens innstilling: SAK 10 ØTI Styrer og verv 2018 og 2019.pdf

-         SAK 11  Sakspapirer til påbygg klubbhus Øyer idrettsplass: SAK 11 Påbygg klubbhus Øyer Ip.pdf

 

 

 

 

Regnskapsåret 2016

Saksdokumenter fra Årsmøte for regnskapsåret 2016

SAK 7 revisjonsberetning 2016.pdf

SAK 7 Årsoppgave pengemarkedsfond øti ski 2016.pdf

SAK 7 resultat, balanse og noter ØTI 2016, signert – Kopi.pdf

SAK 14 Organisasjonskart.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0050.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0049.pdf

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2017 og 2018.pdf

Årsmelding for ØTI 2016.doc

Saksliste ÅRSMØTE 2016.pdf

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2016 til et begivenhetsrikt år.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

Regnskapsåret 2015

Saksdokumenter til Årsmøte for regnskapsåret 2015

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2015 til et begivenhetsrikt år.

Protokoll arsmote 2015 signert.pdf

Organisasjonskart 2015.pdf

Budsjett ØTI 2016.pdf

Lov for ØTI godkjent 15.4.2016 av OIK.pdf

Lovnorm ØTI vedtatt 30.3.2016.pdf

Årsmelding for ØTI 2015.doc

Resultat ØTI 2015.xls

Noter regnskap 2015.docx

 

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre