1. Hjem
  2. OM ØTI
  3. Årsmeldinger

Regnskapsåret 2019:

Saksdokumenter fra årsmøte 2019:

SAK 1-3 Signert årsmøte protokoll: 

Årsmøte protokoll 2020 signert.pdf

Sak 4 Årsmelding  fra Hovedlaget og undergrupper:

Årsmelding for ØTI 2019.pdf

Sak 5 Regnskap med noter, revisjonsberetning og Kontrollkomiteensberetning:

-  ØTI årsregnskap 2019 signert.pdf

-Note 8 budsjett og resultat 2019.pdf

ØTI_-_revisjonsberetning_2019 signert.pdf

Kontrollkomiteens beretning for 2019.pdf

Sak 6 Behandle forslag og saker for årsmøtet

1. Orienteringsak gratis tilbud kun på 1 klassinger.

2. Tretten skianlegg (Musdalen), rehabilitering, les sak:

Arsmotesak lysloype Tretten.docx.pdf

- Ingen saker meldt med unntak av sak 7 fastsettelse av medlemskontingent. 

Sak 7 Medlemskontingent ØTI

- Vedtatt, medlemskontingent for 2019 settes til 150 kr

Sak 8 Budsjett for alle grupper 2020

ØTI Budsjett 2020.pdf

Sak 9 Behandle organisasjonskart

Organisasjonskart.pdf

Sak 10 Valg av verv og styrer

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2020.xls

 

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2019 til et begivenhetsrikt år, ØTI er en godt drevet klubb med godt sporlig tilbud, gode idrettsanlegg og god økonomi.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur, som er helt avgjørende for vår utvikling som klubb og vår sportslige aktivitet, samt å sørge for at vi har en god økonomi.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

Regnskapsåret 2018:

Saksdokumenter fra årsmøte 2018:

SAK 1-3 Signert årsmøte protokoll: 

Signert Årsmøte ptotokoll 2018.pdf

Sak 4 Årsmelding  fra Hovedlaget og undergrupper:

Årsmelding for ØTI samlet 2018.pdf

Sak 5 Regnskap med noter, revisjonsberetning og Kontrollkomiteensberetning:

Uttalelse fra ledelsen Revisjon ØTI 20190177.pdf / Uttalelse fra ledelsen Revisjon ØTI 20190178.pdf 2 sider

Regnskap 2018 sign0185.pdf / Regnskap 2018 sign0186.pdf / Regnskap 2018 sign0187.pdf 3 sider

Kontrollkomiteens beretning for 2018.pdf

Sak 6 Behandle forslag og saker for årsmøtet

- Ingen saker meldt med unntak av sak 7 fastsettelse av medlemskontingent. 

Sak 7 Medlemskontingent ØTI

- Vedtatt, medlemskontingent for 2019 settes til 150 kr

Sak 8 Budsjett for alle grupper 2019

ØTI Budsjett 2019.pdf

Sak 9 Behandle organisasjonskart

Organisasjonskart ØTI 2019.pdf

Sak 10 Valg av verv og styrer

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2019.pdf

 

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2018 til et begivenhetsrikt år, ØTI er en godt drevet klubb med god økonomi.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur, som er helt avgjørende for vår utvikling som klubb og vår sportslige aktivitet, samt å sørge for at vi har en god økonomi.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

 

Regnskapsåret 2017

 Saksdokumenter fra Årsmøte for regnskapsåret 2017:

-         SAK 4 Årsberetning: Årsmøte protokoll 2017. signert.pdf

-         SAK 5  Regnskap med revisors beretning SAK 5 Regnskap, Balanse og Noter 2017.pdf / SAK 5 ØTI - revisjonsberetning 2017 signert.pdf

-         SAK 6 innmeldte saker, kun en sak flyttet til Sak 11.

-         SAK 7 Forslag til ingen endring av medlemskontingent i ØTI: Fam. medlem 115 kr og enkeltmedlem 165 kr

-         SAK 8 Forslag til budsjett: SAK 8 Periodisk Budsjett 2018.pdf / SAK 8 Budsjett 2018 ØTI.pdf

-         SAK 9 Forslag til ny organisasjonsplan: SAK 9 Organisasjonskart.pdf

-         SAK 10 Valgkomiteens innstilling: SAK 10 ØTI Styrer og verv 2018 og 2019.pdf

-         SAK 11  Sakspapirer til påbygg klubbhus Øyer idrettsplass: SAK 11 Påbygg klubbhus Øyer Ip.pdf

 

 

 

 

Regnskapsåret 2016

Saksdokumenter fra Årsmøte for regnskapsåret 2016

SAK 7 revisjonsberetning 2016.pdf

SAK 7 Årsoppgave pengemarkedsfond øti ski 2016.pdf

SAK 7 resultat, balanse og noter ØTI 2016, signert – Kopi.pdf

SAK 14 Organisasjonskart.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0050.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0049.pdf

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2017 og 2018.pdf

Årsmelding for ØTI 2016.doc

Saksliste ÅRSMØTE 2016.pdf

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2016 til et begivenhetsrikt år.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

Regnskapsåret 2015

Saksdokumenter til Årsmøte for regnskapsåret 2015

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2015 til et begivenhetsrikt år.

Protokoll arsmote 2015 signert.pdf

Organisasjonskart 2015.pdf

Budsjett ØTI 2016.pdf

Lov for ØTI godkjent 15.4.2016 av OIK.pdf

Lovnorm ØTI vedtatt 30.3.2016.pdf

Årsmelding for ØTI 2015.doc

Resultat ØTI 2015.xls

Noter regnskap 2015.docx

 

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre