1. Hjem
  2. ØTI
  3. Årsmeldinger

Regnskapsåret 2016

Saksdokumenter fra Årsmøte for regnskapsåret 2016

SAK 7 revisjonsberetning 2016.pdf

SAK 7 Årsoppgave pengemarkedsfond øti ski 2016.pdf

SAK 7 resultat, balanse og noter ØTI 2016, signert – Kopi.pdf

SAK 14 Organisasjonskart.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0050.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0049.pdf

Saksliste ÅRSMØTE 2016.pdf

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2016 til et begivenhetsrikt år.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

Regnskapsåret 2015

Saksdokumenter til Årsmøte for regnskapsåret 2015

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2015 til et begivenhetsrikt år.

Protokoll arsmote 2015 signert.pdf

Organisasjonskart 2015.pdf

Budsjett ØTI 2016.pdf

Lov for ØTI godkjent 15.4.2016 av OIK.pdf

Lovnorm ØTI vedtatt 30.3.2016.pdf

Årsmelding for ØTI 2015.doc

Resultat ØTI 2015.xls

Noter regnskap 2015.docx

 

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre