1. Hjem
  2. ØTI
  3. Årsmeldinger

Saksliste for ÅRSMØTE 2017:

 

 Åpning av møtet ved leder Tor Formo.

 

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsberetning hovedlaget og undergruppene.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg.

11. Påbygg klubbhus Øyer idrettsplass

 

Signert Årsmøteprotokoll: Årsmøte protokoll 2017. signert.pdf

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:  

-         SAK 4 Årsberetning: Årsmøte protokoll 2017. signert.pdf

-         SAK 5  Regnskap med revisors beretning SAK 5 Regnskap, Balanse og Noter 2017.pdf / SAK 5 ØTI - revisjonsberetning 2017 signert.pdf

-         SAK 6 innmeldte saker, kun en sak flyttet til Sak 11.

-         SAK 7 Forslag til ingen endring av medlemskontingent i ØTI: Fam. medlem 115 kr og enkeltmedlem 165 kr

-         SAK 8 Forslag til budsjett: SAK 8 Periodisk Budsjett 2018.pdf / SAK 8 Budsjett 2018 ØTI.pdf

-         SAK 9 Forslag til ny organisasjonsplan: SAK 9 Organisasjonskart.pdf

-         SAK 10 Valgkomiteens innstilling: SAK 10 ØTI Styrer og verv 2018 og 2019.pdf

-         SAK 11  Sakspapirer til påbygg klubbhus Øyer idrettsplass: SAK 11 Påbygg klubbhus Øyer Ip.pdf

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

Formo avsluttet møtet

 

 

 

Regnskapsåret 2016

Saksdokumenter fra Årsmøte for regnskapsåret 2016

SAK 7 revisjonsberetning 2016.pdf

SAK 7 Årsoppgave pengemarkedsfond øti ski 2016.pdf

SAK 7 resultat, balanse og noter ØTI 2016, signert – Kopi.pdf

SAK 14 Organisasjonskart.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0050.pdf

Protokoll årsmøte ØTI regnskapsåret 2016, signert0049.pdf

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2017 og 2018.pdf

Årsmelding for ØTI 2016.doc

Saksliste ÅRSMØTE 2016.pdf

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2016 til et begivenhetsrikt år.

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre

Regnskapsåret 2015

Saksdokumenter til Årsmøte for regnskapsåret 2015

Øyer-Tretten Idrettsforening takker alle som har bidratt til å gjøre 2015 til et begivenhetsrikt år.

Protokoll arsmote 2015 signert.pdf

Organisasjonskart 2015.pdf

Budsjett ØTI 2016.pdf

Lov for ØTI godkjent 15.4.2016 av OIK.pdf

Lovnorm ØTI vedtatt 30.3.2016.pdf

Årsmelding for ØTI 2015.doc

Resultat ØTI 2015.xls

Noter regnskap 2015.docx

 

Tusen takk til Styrer og valgkomite for et betydelig stykke arbeid for å engasjere og legge tilrette for sportslig aktivitet i respektive undergrupper.

Tusen takk til komiteer som har jobbet med arrangement og infrastruktur.

Sist men ikke minst tusen takk til trenere og oppmenn for engasjementet og iveren til å tilrettelegge for morsom å utviklende aktivitet for barn, ungdom og voksne.

 

Sportslig hilsen

Hovedstyre