1. Hjem
  2. OM ØTI
  3. Støtt ØTI
  4. Hofman Renotec AS klescontainere/klesinnsamling

IdrettensTekstilinnsamling, Klesinnsamling

 


Øyer-Tretten Idrettsforening og Idrettens Tekstilinnsamling har inngått en avtale om innsamling av brukte klær, sko og tekstiler.

(De grå containerene har vi ikke avtale med lenger, ikke bruk dem!!)

 

Vedlegg:

 

 

- Gjennbruk av klær

- Hvis vi i Øyer kommune er flinke til å samle inn klær, tjener ØTI bra på dette samarbeidet

- Les mer på informasjonsvedleggene til høyre

 

Kles containere er plassert:

 

Øyer: Kiwi og GLØR

Tretten: kommer: Kiwi og Coop prix 

 

Bakgrunn til Idrettens Tekstilinnsamling:

                                                 IDRETTENS TEKSTILINNSAMLING.
                                                  Sko, klær og annet tøy.

I 2016 startet idrettsforbundet et prosjekt for å få inn midler til seg selv og lokale foreninger på en enkel måte. Det dreiet seg om å sette opp innsamlingscontainere for tekstiler (klær, sko og annet tøy) med identisk samme utførelse som fretexcontainere, men de var grønne istedenfor røde (1 kvadratmeter i grunnflate og ca 180 cm høye). Kirkens Bymisjon har også identiske containere.  Idrettsforbundet beholdt halvdelen av fortjenesten som dreiet seg om kr 2 pr kg for innsamlede tekstiler. Idrettsforbundet engasjerte en entrepenør (foreningen UFF Norge) til å ta seg av administrasjon, utplassering av containere, tømming av containere, ha ansvaret for salget av tøyet til et marked i Polen hvor salg og gjenbruk foregår, samt utbetaling til idrettsforeningene. Dugnadsforeningen er de som forhandler fram plassavtaler mellom entrepenør, idrettsforeningene og plasseierne.

 

I 2017 overlot Idrettsforbundet hele virksomheten og dermed også sin andel av inntektene til de lokale foreningene med begrunnelse av at det kostet de for mye og ga de for lite i forhold til administrasjonskostnader og at administrasjonen ville bli enklere hvis det gikk direkte mellom entrepenør og forening. Foreningene får nå dobbelt så mye midler (kr 2 pr kg innsamlede tekstiler, kr 1 i koronatiden) som tidligere og det er entrepenøren som administrer det hele og foreningene forholder seg direkte dit.

 

 

Som nevnt over så er det hele et veldedig prosjekt og det er selvsagt et ønske om å få opp dugnadsvirksomheten i foreningene. For at foreningene skal få opp dugnadsvirksomheten til dette arbeidet så er det viktig å få i gang foreningens administrasjon, oldboysgrupper eller andre klubbmedlemmer til å reise rundt å be om plass til containere (spesielt ved matforretninger, bensinstasjoner, idrettsanlegg, borettslag o.s.v.). Lokale matforretninger er viktige plasser i og med at det er her barnefamiliene besøker og handler stort sett daglig. Det er også barnefamiliene som er storleverandør av brukt tøy. Det er også viktig å få med klubbenes sponsorer på dugnaden.

 

Undertegnede og dugnadsgjengen som har erfaring med å sette ut containere vil være behjelpelig med å starte opp dugnadsvirksomheten i klubbene. Det ønskes så at foreningen setter av en plass ved sitt idrettsanlegg og deretter prøver å finne flere plasser.

 

P.S. Bare 1 container utplassert på et befolket sted vil kunne dekke mere enn alle kakeutlodninger og andre lagsutlodninger i klubben til sammen!

 

Den enkelte forening trenger bare å åpne en bankkonto for å ta imot penger samt reklamere på sine nettsider for hvor containerne står.


P.S. Det ønskes at det som kommer inn er med på å redusere barn og ungdommers treningsavgift slik at alle kan delta i idrett.

 

For ytterlig informasjon og bistand med å få ut containere kontakt gjerne:

 

Bjørn Drillestad
Telefon 90620167
bdrillestad@ymail.co

For Idrettens Tekstilinnsamlings dugnadsvirksomhet, Dugnadsforeningen.
Bjørn Drillestad (pensjonist og dugnadsarbeider).

 

Mvh

ØTI-Hovedlaget