1. Hjem
  2. ØTI
  3. Arrangement
  4. Hafjell Alpinfestival

hafjel alpinfestival logo.png

ØTI Hafjell Alpint og har gleden av å invitere til Hafjell Alpinfestival med SL og SSL 4. og 5. dag Jul 2017

Alle klasser.

Generelt: ØTI Hafjell Alpint ønsker alle deltakere og ledere velkommen til Hafjell Alpinfestival. Rennet er åpent for alle klasser og foregår i Olympiabakken i Hafjell. Løper-middag for alle påmeldte løpere etter rennet på Ryk & Reis i bunn av Hafjell. SL og SSL vil bli gjennomført iht NSF bestemmelser for én-staur. SL i U12 vil bli kjørt med kortstaur.

 Endelig program for gjennomføringen vil bli offentliggjort på lagledermøte på morgenen.


Påmelding: Påmelding ivaretas av den enkelte utøver eller krets ved bruk av online påmelding og betaling via www.minidrett.no eller Skiforbundets terminliste og iht NSF sine bestemmelser innen 26. desember 2017. Vi gjør oppmerksom på at Hafjell alpinfestival er registrert som 3 individuelle arrangement i terminlista. Du må melde deg på de arrangementene du vil delta på.
Hvis krav om refusjon av startkontingent ikke er mottatt innen 29. desember vil refusjon ikke bli tilbakebetalt.

NB! Etteranmeldelse eller påmelding på annen måte godtas ikke.

Kontingent: Aldersbestemte klasser: kr 140,- pr løper,
Junior / Senior: kr 150,- pr løper / Løpermiddag kr 100/150,- ink. minneralvann

Rennkontor: Hafjell Alpinsenter, Riksanlegget. Veiviser Hafjell.
Åpent 28.12.16 fra kl 08:00.
Åpent 29.12.16 fra kl 08:00.

Lagledermøte: 28.12.2017 kl 08:30 ved påstigning Stolheis 1.

Besiktigelse: Kl 09:15 til kl 09:45. Gate stenger kl 09:30.
Løperne må ha synlig startnummer under besiktigelsen.

Start: 28.12.16 kl 10:15

Program: Endelig program vil bli kunngjort på lagledermøte.

Innkvartering: Ta kontakt med våre samarbeidspartnere

hafjell_1_RGB liten.jpg
hafjell.no
bookinig@hafjellkvitfjell.no
Tlf: +47 61 24 90 00