1. Hjem
  2. Fotball
  3. Om fotball
  4. Informasjon til lagledere

Nyttig informasjon 2018

 

Banetildeling ute

Knut Kramprud                      Epost: banetildeling@gmail.com

 

Dommeransvarlig

Øyvind Rustad                       Tlf: 48 99 20 55

 

Materialforvaltere:

Heidi Melby                            Epost: materialforvalter.oti@gmail.com               
Anne Berit Nysted

 

Kioskansvarlige:

Sigfrid Nordby                        Tlf: 958 46 322, Epost: sigfrid.nordby@gmail.com
Mona Irene Haug                   Tlf. 907 40 951

 

Daglig leder:

Jan Erik Fossheim                 Epost: janerik@trettenhallen.no                 Tlf. 924 26 488

 Bruksanvisning: Fjernkontroll resultattavle Øyer Ip og Stav Ip og Styring av vanning kunstgras

 

Dugnad Trollcup

Marthe Lang-Ree                   Epost: trollcup.dugnad@gmail.com

 

Kontonummer ØTI:   

2002.20.24532

Benyttes for å sette inn dugnadspenger med mer. Innbetalingsbilag må merkes – avtales med Jan Erik Fossheim i forkant.

Årshjul fotballgruppa

Måned

Aktivitet

Hva

Hvem

Januar

Planlegging

Innkalle til årsmøte

Trenere og lagledere på plass

 

Styret

Styreleder Øyvind Rustad.

Februar

Årsmøte

 

Påmelding lag

 

Styret

 

Lagledere til leder yngres og Senior

Mars

Påmelding lag

Banefordeling kunstgressbane

Cuper – påmld

Lagleder/ trener

Lagledere/ banefordelingsansv.

April

Kunstgressbanetrening

Dispensasjoner overårige spillere

Oppstartsmøte

Oppstart serie- eldre

 

 

Lagledere

Mai

Trollcup!

Oppstart serie

Banefordeling gress – kunstgress

Kioskvakter

 

Vårdugnad idrettsplass Øyer og Tretten- inkl.  gjødsel.

   

 

 

 

                         

Alle

 

Banefordelings-

ansvarlig

Kiosk ansvarlige / lagledere

Alle

 

 

Juni

 

Melde på ekstra lag til høstserien

Lagledere

Juli

Sommerferie

 

 

 

August

Seriekamper

 

 

September

Planlegge innetreninger / kunstgress frem til snøen kommer

 

Høstdugnad rundt banene

 

Hallvakter

 

 

Ledere yngres/ senior og daglig leder / lagledere

Alle

Oktober

Sesongslutt

 

 

November

Fotballavslutning

Styret organsiserer og fordeler oppgaver.

Alle

Desember

Innetrening

Husk å endre navn på lag fra nyttår! (gjelder treninger i hallene)

Leder yngres/ senior