Hallvakter 2018/2019

 

Fotballgruppa har ansvar for hallvakt følgende dager:

 

Tirsdager
                Øyerhallen 17:00-22:00

Torsdager
                Øyerhallen 19:30-22:00
                Trettenhallen 19:00-22:00

Fredager
                Øyerhallen 19:30-22:00

Vaktene skal uansett komme minimum 15 min før treningen starter, og sørge for sjekk og slukking av lys mm i henhold til instruks.

 

Det er ikke nødvendig å sitte vakt når det ikke er aktivitet i den enkelte hall.

Den enkelte vakt må selv gå inn på aktivitetskalender for hallene på hjemmesiden for å oppdatere seg på aktiviteter

http://www.oti.no/oti/banefordeling

 

Dørene skal åpnes og lukkes automatisk i henhold til oppsatt aktivitetsplan, satt opp av Jan Erik Fossheim.

Nøkkelkort hentes på Hafjell hotell gjestegarden eller Circle K Tretten.

Instruks for vakthold ligger i begge haller, og skal være oppdatert. Dersom noe er uklart må vi få beskjed.