1. Hjem
  2. Fotball
  3. Dommer og kamp

For å lage en god ramme rundt fotballkampene, skal det utpekes en kampvert hos hjemmelaget som skal ta imot gjestende lag og dommer.  I Barnefotballen skal kampvertene eller lagleder ta ansvar for dommerne og sikre at det blir gjennomført et Fair Play-møte før kampen der repr fra begge lags lagledelse og dommer deltar.  Dette møtet skal avklare felles forståelse av reglene og spilleregulerende tiltak, slik at man unngår ubehageligheter under kampen. Det skal også avklare draktfarger, linjedommeroppgaver, ballstørrelse, innbytteregler, pressone o.l.  Kampvert bør bære gul vest som det står "Kampvert" på.