1. Hjem
  2. Fotball
  3. Om fotball
  4. Aktivitetsavgift

ØTI Fotball logo.png

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften er en avgift som hver enkelt gruppe i ØTI fastsetter med grunnlag i gruppas årlige utgifter. I fotballgruppa er dette halleie, dommerutgifter, lagskontingenter til fotballkretsen, klubbkontingent til NIF, forsikringer, cuper, drakter, baller, vester, mål, nett og annet utstyr, vedlikehold av baner, service på klyppere og annet utstyr, trenerkurs, regnskapshonorar, m.m.

Aktivitetsavgiften vil bli fakturert fra vårt medlemssystem i løpet av april/mai. Har du ikke fått epost, ta kontakt med lagleder for å sjekke at rett adresse ligger inne.

 Husk at medlemsskap til ØTI må betales i tillegg for å delta på aktiviteter i regi av klubben.

 

 

Aldersgr.

 

Sats 2019

0-6 år

 

350

7-10 år

 

800

11-13 år

 

1100

14-16 år

 

1400

17-19 år

 

1700

Senior

 

1700