1. Hjem
  2. Fotball
  3. Om fotball
  4. Aktivitetsavgift

ØTI Fotball logo.png

Aktivitetsavgift

Aktivitetsavgiften er en avgift som hver enkelt gruppe i ØTI fastsetter med grunnlag i gruppas årlige utgifter. I fotballgruppa er dette halleie, dommerutgifter, lagskontingenter til fotballkretsen, klubbkontingent til NIF, forsikringer, cuper, drakter, baller, vester, mål, nett og annet utstyr, vedlikehold av baner, service på klyppere og annet utstyr, trenerkurs, regnskapshonorar, m.m.

 

Med dette som bakgrunn samt generell prisøkning har vi valgt å øke aktivitetskontingenten for sesongen 2018.

Som tidligere mener det er riktig å videreføre en differensiert kontingenten, slik at den er lavest for de yngste gruppene og øker med alderen. Det begrunner vi med at aktivitetsnivået og kostnadene øker med alderen på spillerne.

 

Aktivitetsavgiften vil bli fakturert fra vårt medlemssystem i løpet av april/mai. Har du ikke fått epost, ta kontakt med lagleder for å sjekke at rett adresse ligger inne.

 

Husk at medlemsskap til ØTI må betales i tillegg for å delta på aktiviteter i regi av klubben.

 

 

Aldersgr.

Sats 2017

Sats 2018

0-6 år

350

350

7-10 år

700

800

11-13 år

1000

1100

14-16 år

1300

1400

17-19 år

1500

1700

Senior

1500

1700