1. Hjem
  2. Turn
  3. Hallvakter

Turngruppa har hallvakt i Trettenhallen under turn fredagskveldene og tirsdagskveldene.

 

Vaktliste fredager 2021

 hallvaktliste fredager høst 2021 og vår 2022.pdf

 

Vaktliste tirsdager 2021

 hallvaktliste tirsdager høst 2021 og vår 2022.pdfhallvaktliste tirsdager høst 2021 og vår 2022.pdf

Trenerne henter nøkkel på Cirkel K, Tretten, mens hallvakt (den siste på lista) leverer nøkkel på samme sted. Er Cirkel K stengt, legges nøkkel i postkassa på vestveggen av Cirkel K (grønn postkasse med ØTI-merke på).

 

Vaktene skal i tillegg til å betjene kiosken, gå runder i ganger, garderober og på tribuna. De skal også være behjelpelige om trenerne trenger hjelp.

Vaktene har sjøl ansvaret for å sette seg inn i hallvaktens øvrige rutiner (rutiner i perm og ved oppslag i kiosken). Styrkerommet skal holdes stengt under turntreningene.

For betjening av kiosken, ligger det egen innstruks i permen ved kassa.

 

God vakt!