1. Hjem
  2. Turn
  3. Hallvakter

Turngruppa har hallvakt i Trettenhallen under turn fredagskveldene.

 

Vaktliste fredager vår 2024

Hallvakter turn vår 2024.pdf

 

Vaktene skal i tillegg til å betjene kiosken, gå runder i ganger, garderober og på tribuna. De skal også være behjelpelige om trenerne trenger hjelp.

Vaktene har sjøl ansvaret for å sette seg inn i hallvaktens øvrige rutiner (rutiner i perm og ved oppslag i kiosken). Styrkerommet skal holdes stengt under turntreningene.

For betjening av kiosken, ligger det egen innstruks i permen ved kassa.

 

God vakt!