1. Hjem
  2. Sykkel
  3. Foreldreguide

  

ØTI sykkel – terreng er drevet med innsats fra foreldre og foresatte og er helt avhengig av ditt positive engasjement. Foreldrenes holdninger og handlinger kan bidra positivt og negativt til barns utviklingsmuligheter. Olympiatoppen har noen anbefalinger som har til hensikt å hjelpe foreldre til å få en bedre forståelse av sin rolle. De 9 anbefalingene til idrettsforeldre kan du lese her

 

ØTI sykkel - terreng har en egen Facebook side. Her legger vi ut informasjon om det som skal skje framover og også bilder og tekst fra aktiviteter som har vært. Facebooksiden er offentlig. Vi ønsker å ta hensyn til de som ikke vil ha bilder og film av seg på våre nettsider og deler ut et samtykkeskjema på treningene, dette fyller dere ut og leverer tilbake til oss på trening, eller sender det i retur til sykkel@oti.no (ta bildet av det eller scann det).  Skjemaet er også tilgjengelig her.

 

ØTI sykkel - terreng har følgende forventninger av deg som foresatt til barn og ungdom i sykkelgruppa:

 

-       Delta i sykkelgruppas aktiviteter med positivt engasjement
        på barnas premisser

-       Hjelpe til med rigging av utstyr før og etter trening

-       Sørg for at barna møter i god tid til trening

-       Foreldre til de yngste barna må være tett på, støtte og hjelpe egne barn

-       Foreldre til de eldre barna må være tilgjengelige under hele treningstiden. Med tanke på henting ved skader mm.

-       Still gledelig opp som funksjonær på klubbens arrangementer

-       Still gledelig opp på klubbens dugnader