Hallvakter

Hallvakt.jpg

 

 

ØTI har en avtale med Øyer kommunen om tilsynsvaktsordning for å holde orden og fungere som brannvernleder ved brann.  

For ØTI har tilsynsvaktsordningen en økonomisk gevinst. Tilsynsvakter er "betalinga" for halleien. Dette gjør at vi kan tilby lavere treningsavgifter for alle de som ønsker å spille håndball. 

 

Første vakt må hente nøkkelkort på Hafjell Hotell / Circle K Tretten og bør komme 10 min før treningen starter. Siste vakt leverer nøkkelkortet igjen.

Alle vakter må huske å signer inn og ut av tilsynsvaktlisten i hallpermen.

Husk å gi beskjed til de som trener etter dere/før dere hvis dere som første/siste lag avlyser treningen deres! Slik sikres at adgangskort blir hentet/levert til riktig tid.

Sjekk aktivitetskalender for haller hver uke i forhold til treningstider fotball.

 

Hovedoppgavene til hallvakta er: 

- Holder ro og orden i hallene

- Sørger for at hallen holdes ryddig 

- Sørger for at dører er låst og lyset slukket etter endt vakt

 

Instruks for vakthold ligger i begge hallene, og skal være oppdatert. Dersom noe er uklart, gi beskjed. 

 

Nytt fra sesongen 2019/2020: 

- Hvert lag stiller med hallvakt under egen trening. Det er opp til lagleder/trener om de tar dette ansvaret selv eller delegerer det til foreldre.