1. Påmelding skjer ved å gå inn på NSF Alpin Terminliste og velge renn som det ønskes å delta i. (Ved å klikke på arrangørnavn vil man finne nyttig informasjon vedrørende rennet).

    • Valget ”Påmelding” (Meld på) gir tilgang til link for påmelding.
    • Ved påmelding må den enkelte løper selv ivareta innbetaling av startkontingent, samt sørge for kvittering.
    • Betalingsløsningen vil kunne oppleves ulikt fra de ulike arrangører.

  2.  Alle aktive medlemmer fra klubben med vedlagte kvitteringer/dokumentasjon, vil få refundert startavgift fra klubben . Kvitteringer leveres etter sesongslutt 30. april og innen 31. mai hver sesong, til økonomiansvarlig i ØTI Hafjell Alpint.

  3. Ved sykdom er man selv ansvarlig for å kreve tilbake innbetalt startkontingent, ved å henvende seg til arrangør for arrangementet.

 

 

ØTI Hafjell alpint renn 2022/2023


Julerennet SSL 28. desember (Olympiabakken, Hafjell).

Hafjellrennet SSL 12. februar (Kjusbakken, Hafjell).

Telemark weekend race 19. mars (Kjusbakken, Hafjell).

Klubbmesterskap 2. påskedag (Kjusbakken, Hafjell).

 

Se terminliste NSF for påmelding:

 https://www.skiforbundet.no/alpint/terminliste/