Treningsavgift for sesongen 2019/2020 er for spillere i:

  • Isbjørnserien     kr. 800,-
  • Aktivitetserien  kr. 1200,-
  • Regionserien    kr. 1500,-  (for aldersbestemte lag)
  • Seniorer            kr. 2500,-

I tillegg kommer medlemskontingent i ØTI (gjelder fra 2017)

  • 165 kr for enkeltmedlem
  • 115 kr pr familiemedlem

Medlemskontingent betales engang i året og går til drift av ØTI