ØTI - Håndball Handlingsplan

Vil gi et tilbud til alle som vil spille håndball, i et trygt og trivelig miljø der både ledere, trenere, utøvere, foreldre og publikum er engasjerte, inkluderende og viser hverandre respekt. Vi ønsker å skape en klubb preget av innsatsvilje, fair play og begeistring. Håndballforbundets foreldrevettregler skal følges. ØTI/Håndball er åpen for alle som ønsker å spille håndball i klubben, forutsatt at klubbens vedtekter og retningslinjer følges. Alle som har betalt medlemskontingent i ØTI/Hovedlaget og aktivitetskontingent i ØTI/Håndball betraktes som medlemmer. Dette dokumentet gir både informasjon og retningslinjer på noen områder for hvordan håndballgruppa skal fungere. Hensikten er å formidle til tillitsvalgte, trenere, lagledere, dommere og spillere at «slik gjør vi det hos oss». Vi ønsker også å formidle dette til våre omgivelser slik som sponsorer, håndballregionen, media og publikum. Planen er delt inn i hovedkapitlene sportslige retningslinjer (kap 2), miljø og trivsel (kap 3), ledelse og styring (kap 4) og fellesskap og frivillighet (kap 5). I tillegg inneholder denne planen følgende vedlegg: Arrangement i Trettenhallen Oppgavebeskrivelser for verv (Må lages) Årshjul (må lages) Rutiner for innskudd og uttak av lagenes midler (må lages) Handlingsplanens innhold kan endres av styret i ØTI/Håndball. Siste gjeldende utgave skal være tilgjengelig på klubbens internett –sider (OTI.NO)

 

OTI_handball-handlingsplan.pdf

 

Styret ØTI - Håndball