Håndball-lisensen 2022/2023

 Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

 

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er et gode som følger med ordningen.  Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

 

Vær oppmerksom på at en lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1.oktober.

 

Slik betaler du lisens

Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Skal du ikke spille håndball denne sesongen, kan du bare se bort fra lisenskravet. 

 

Lisensen betales med KID via nettbank eller via betalingsløsningen i Min Idrett.  Du finner ditt KID-nummer i Min Idrett.

Kontonummer er: 7874 05 97301. NB: Din KID endres fra år til år, slik at du kan ikke benytte fjorårets KID når du skal betale årets lisens.

 For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben opprette et lisenskrav. Ta kontakt med styret i håndballgruppa.

 

Enkeltspillere kan søke NHF om økonomisk støtte til dekning av lisensen. Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte via en egen søknadsportal. Søknadsfristen er 1. oktober. 

Det er den enkelte klubb som søker på vegne av spilleren, og som dermed også står ansvarlig for søknaden. Søknadsportalen finner dere ved å klikke her!

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet, skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. De som får sin søknad om økonomisk tilskudd innvilget, får dekket lisenskategori Lise Pluss.

Behandlingen av søknadene vil gjøres i uke 40, av en arbeidsgruppe nedsatt av Norges Håndballforbund. Alle søknader behandles konfidensielt, og innkomne data vil bli slettet umiddelbart etter at søknadene er behandlet.

Alle søkerne vil bli betraktet som forsikret frem til de har fått tilbakemelding på sin søknad.

Mer informasjon om håndballisensen finner du her:

 https://www.handball.no/regioner/RegionInnlandet/praktisk-info/lisens-og-forsikring/