1. Hjem
  2. Velkommen til Årsmøte 2024

 

 Dokumenter:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent.

3. Velge protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

forretningsorden-årsmøte ØTI.pdf

7. Behandle klubbens årsmelding, herunder styrets økonomiske beretning.

Årsmelding for ØTI 2023.pdf

8. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning,

Årsregnskap 2023 - ØYER_TRETTEN IDRETTSFORENING (08.03.2024 08.59.43 +01_00).Pdf

Resultatrapport per avdeling 2023 øti.pdf

Kontospesifisert 2023 - ØYER_TRETTEN IDRETTSFORENING (08.03.2024 09_10).pdf

ØTI_-_revisjonsberetning_2023.pdf

Kontrollkomite årsmøte 2024.pdf

9. Behandle innkomne forslag og saker

  • meld innsaker
  • Ingen innkomnesaker pr. 13.3.24.

10. Fastsette medlemskontingent for sesongen 2025.

  • Foreslått uendret; medlemskap 150 kr og familiemedlemskap 450 kr

11. Vedta klubbens budsjett.

Budsjett2024 ØTI.pdf

12. Behandle klubbens organisasjonsplan.

Organisasjonskart 2024.pdf

13. Foreta følgende valg:

   ○ Styreleder og nestleder.

   ○ 6 styremedlemmer

   ○ Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan.

   ○ Valg av Kontrollkomité: 2 medlemmer

   ○ Valgkomite 2 medlemmer for neste årsmøte.

 

For Hovedstyret i Øyer-Tretten IF

ved daglig leder/ Jan-Erik Fossheim