1. Hjem
 2. Jan Erik Fossheim
 3. Hovedstyrevedtak: Føringer for barne- og sesong idretter i ØTI

Info fra hovedstyret relatert til oppdaterte barneidrettsbestemmelser i NIF

Norges idrettsforbund oppdaterer med jevne mellomrom barneidrettsbestemmelsene. I ØTIs hovedstyret har vi gått gjennom og sett hva dette betyr for ØTI som et fleridrettslag. Det er ikke gjort store endringer, men vi presiserer her de nye retningslinjene fra NIF:

ØTI skal følge retningslinjene i «Idretten vil», «Idretten skal» og «Idrettens barnerettigheter og bestemmelser» fra NIF.

I utviklingsplanen står det følgende:

 1. For barn opp til 6-års alder skal det være lek og varierte aktiviteter som skal stimulere barnas utvikling og styrke de grunnleggende bevegelsene.
 2. For barn mellom 7–9 år skal det være gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.
 3.  For barn mellom 10–12 år skal idretten preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrettsgrenen.

Flere retningslinjer fra NIF:

 • Et fleridrettslag må også sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer, og videreutvikler et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for barna i idrettslaget i de ulike idrettene gjennom året.
 • Arbeide for at alle barn blir inkludert i idretten, og at kostnaden for å drive idrett (som også inkluderer utstyr og reise, ikke bare treningsavgift) bør være lavest mulig.

For ØTI betyr dette:

 • Barn opp til 6 år: om det er tilbud i ulike undergrupper for barn før skolestart, så skal fokuset være på lek, utforskning og mestring uten konkurranse mot andre. Foresatte skal også følge med barnet og skape et trygt miljø.
 • Barn på 1.trinn: Allidrett gjennom hele året, der fokuset er å utforske ulike aktiviteter i trygge omgivelser. Alle undergrupper bidrar så langt det er mulig med en periode på 3-5 uker. Foreldre bidrar med eventuell støtte i aktiviteter, samt bidrar til et trygt og inkluderende miljø for alle.
 • Barn mellom 7-9 år: Sesongaktivitet og trening for alle undergrupper i fleridrettslaget, slik at trening, konkurranser, turneringer og hall/banebooking i ulike undergrupper følger sesong. Det vil si at en periodiserer aktivitetene til sesong og har pauser utenom sesong, da andre undergrupper tar over aktivitetsansvar. (Dette til forskjell fra «en-idrettslag» (klubb med bare en idrett), som må sørge for å variere helårstilbudet med ulike aktiviteter og idretter innad i hovedaktiviteten gjennom året).
  • Alle undergrupper skal drive varierte og ulike aktiviteter innad i hovedaktiviteten når den er i sesong, både med lekende tilnærming i aktivitet, men også trekke inn ulike aktiviteter som variasjon. 
  • Klubben må sørge for at det er mulig å delta på så mange ulike aktiviteter så langt det går opp. Dette gjelder spesielt i vintersesong hvor det er flest ulike aktiviteter samtidig. 
 • Barn mellom 10-12 år: idretter kan legge til rette for helårstrening, men med variasjon med ulike aktiviteter i tillegg til hovedaktivitet. Det skal ikke være begrensning for barnet å delta i flere ulike aktiviteter gjennom året. Sesongaktiviteter har også prioritet på hall og banetid.

Hovedprinsipper for utdeling av treningsdager/tider mellom undergruppene i ØTI (Vedtak, november 2023): 

Prinsipper for utdeling av treningsdager/tider mellom undergrupper i ØTI har vært et arbeidsvektøy for trenere/oppmenn, sportslig ansvarlige og banetildelingsansvarlig i mange år, denne har nå blitt oppdatert etter vedtaket. Det er ikke gjort store endringer i prinsippene. Det er først og fremst pressisering av sesongidrett for alle undergrupper i ØTI i 7-9 årsalderen, som er endret. 

Hovedstyret ØTI