Hovedtrenere:

Treningstider fredag og hovedtrenere:

 4-5 år:   kl 17.30-18.15,     Mari Szacinski, mobilnr 474 85110  

                                           Maren Skjåvik, mobilnr 948 11481

6-7 år:    kl 18.15-19.00,     Mari Szacinski, mobilnr 474 85 110

                                           Maren Skjåvik, mobilnr 948 11481

8-9 år:    kl 19.00-20.00,     Martin Simengård, mobilnr. 90403110

10-12 år: kl 20.00-21.00,    Martin Simengård, mobilnr 904 03110

13-18+ år: kl 21.00-22.00,  Mathias Svegården, mobilnr 902 54 812        

Tirsdagstrening:                            

10-12 år: kl 18.30-19.45  Martin Simengård, mobilnr 904 03110

13-18 år: 19.45-21.00      Mathias, mobilnr 902 54 812