(Trenere under fana Treningsgrupper og treningstider er ikke oppdatert per 17.8.)

Oversikta her er oppdatert for sesongen høst 2021:

Treningstider hovedtrenere fredag

 4-5 år:   kl 17.30-18.15,    Maria Blomberg tlf 93616016 

1.-2.kl:   kl 18.15-19.00,    Maria Blomberg tlf 93616016     

3.-4.kl:   kl 19.00-20.00,    Mari Szacinski, tlf 474 85110 

5.-7.kl : kl 20.00-21.00,     Mari Szacinski, tlf 474 85110 

8.kl +:    kl 21.00-22.00,    Juni Solberg Kristiansen tlf 90629176

 

Treningstider hovedtrenere tirsdag                         

5.-7.kl: kl 18.30-19.45, Juni Solberg Kristiansen tlf 90629176 og Tori Simengård tlf 90953018

8.kl +: 19.45-21.00, Juni Solberg Kristiansen tlf 90629176