Hovedtrenere:

Treningstider fredag og hovedtrenere:

 4-5 år:   kl 17.30-18.15,     Mari Szacinski, mobilnr 474 85110  

                                           Maren Skjåvik, mobilnr 948 11481

1.-2.kl :   kl 18.15-19.00,    Mari Szacinski, mobilnr 474 85 110

                                           Maren Skjåvik, mobilnr 948 11481

3.-4.kl:    kl 19.00-20.00,    Tord Stalheim Mortensen, mobilnr. 97880543

5.-7.kl:    kl 20.00-21.00,    Martin Simengård, mobilnr 904 03110

8.kl ->:    kl 21.00-22.00,    Mathias Svegården, mobilnr 902 54 812        

Tirsdagstrening:                            

5.-7.kl: kl 18.30 -19.45       Martin Simengård, mobilnr 904 03110

8.kl ->: kl 19.45 - 21.00      Mathias Svegården, mobilnr 902 54 812