Oversikta her er oppdatert for sesongen høst 2022:

Treningstider hovedtrenere fredag

 4-5 år:   kl 17.30-18.15,    Maria Blomberg tlf 93616016 

1.-2.kl:   kl 18.15-19.00,    Maria Blomberg tlf 93616016     

3.-4.kl:   kl 19.00-20.00,    Mari Szacinski, tlf 474 85110 

5.-7.kl : kl 20.00-21.00,     Mari Szacinski, tlf 474 85110 

8.kl +:    kl 21.00-22.00,    Mari Szacinski, tlf 474 85110

 

Treningstider hovedtrenere tirsdag                         

5.-7.kl: kl 18-19.15, Martin Pålsrud tlf 48003631

8.kl +: 19.15-20.30, Martin Pålsrud tlf 48003631