Informasjon om politiattester       

Bilde politiattest.JPG

 

Norges Idrettsforbund har med hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nr.4 vedtatt at alle idrettslag fra og med 1. januar 2009 plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver for laget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
Politiattesten inneholder opplysninger om en person for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere er ilagt forelegg/dømt for brudd på enkelte bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser.
Innhenting av politiattest er gratis.

 

Hva må Øyer-Tretten Håndball gjøre?

  • ØTI Håndball skal avkreve politiattest av alle som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år), eller mennesker med utviklingshemming. Personer som ikke får en slik attest fra Politiet, kan ikke ha verv i ØTI Håndball.
  • For ØTI Håndball gjelder dette alle trenere, lagledere og styrerepresentanter.
  • Øyer-Tretten IF har oppnevnt en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest innad i idrettslaget. Ansvarlig i ØTI er Jan Erik Fosheim, daglig leder. Tlf: 924 26 488 eller janerik@trettenhallen.no
  • ØTI skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for framvisningen.
  • Selve attesten beholdes av søkeren.

 

Hva må den enkelte med verv i Øyer-Tretten Håndball gjøre?

  • Den enkelte trener, lagleder og styrerepresentant skal fylle ut og undertegne søknad om politiattest.
  • Søknaden framvises for daglig leder i ØTI.
  • Den enkelte må så snart de har fått sin godkjente attest tilbake fra politiet, fremvise denne for den ansvarlige i ØTI.

 

Personer uten godkjent attest kan ikke ha verv i ØTI.

Søknadsskjema: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/