Hallvakter

Hallvakt.jpg

 

Øyerhallen.png Trettenhallen.png

 

ØTI har en avtale med Øyer kommunen om tilsynsvaktsordning for å holde orden og fungere som brannvernleder ved brann.  

For ØTI har hallvaktsordningen også en økonomisk gevinst. Hallvakter er "betalinga" for halleien. Dette gjør at vi kan tilby lavere treningsavgifter for alle de som ønsker å spille håndball. 

Så det er viktig at du stiller på vakt når det er din tur.

Oversikt over hallvakter finner du under menypunktet Hallvaktlister.

 

Vaktene skal komme minimum 15 min før treningen starter. 

 

Hovedoppgavene til hallvakta er: 

- Holder ro og orden i hallene

- Sammen med trener og lagleder sørger for at hallen holdes ryddig 

- Sørger for at dører er låst og lyset slukket etter endt vakt

- Tilby kiosk til besøkende, på vanlige hverdager gjelder dette kun Trettenhallen.

 

Instruks for vakthold ligger i begge hallene, og skal være oppdatert. Dersom noe er uklart, gi beskjed. 

 

Nytt fra sesongen 2018/2019: 

- Det vil ikke være kioskdrift i hverdagen i Øyerhallen, der er det kun vareautomat med kort eller 

  Vipps betaling. Kiosken i Øyerhallen er bare oppe under arrangement.

- Hallvakt kan koke kaffe i hverdagen etter behov,men da er det bare Vipps betaling.

- Vanlig kioskdrift i Trettenhallen.

- Nytt av året i Trettenhallen er automatisert brannalarm,nytt ledd lys og varme i hallen.