1. Hjem
  2. OM ØTI
  3. Styre og stell
  4. Økonomiskjema for ØTI

Ulike økonomi skjema for alle grupper i ØTI

Til kasserer/styret/material forvaltere/stedsutvalg/komiteer/lagledere/trenere.

ØTI regnskaps rutine: Rutinebeskrivelse regnskap ØTI 2021.docx og Gjennomgang med kasserere i ØTI 13.pdf (for kasserere og styremedlemmer ØTI).

ØTI rutineskriv for prosjekter: Informasjon om prosjekter og bilagsføring Øyer 2021.docx (kasserere, oppmann, dugnadsansvarlig lag/gruppe)

ØTI kjøper regnskapstjenester hos Viewledger regnskapsselskap. ØTI har et konsernregnskap med undergrupper/koststed og ulike prosjekter. I tillegg har regnskapssystemet en felles kontoplan for alle undergrupper. For at alle bilag skal føres riktig av vår regnskapsfører er det viktig at bilagene blir merket med koststed (hvilken undergruppe?), evt. prosjekt og bestiller med mobil. Det er ryddig og bruke våre økonomiskeskjema til dette, se under for ulike skjema. Se oversikt over ulike prosjekter i ØTI: Prosjekt oversikt ØTI 2021.pdf

 

Refusjonsskjema:

Har dere lagt ut for kostnader som ØTI dekker eller brukt ØTI visa og ønsker å samle kvitteringene og summere kostnader og sørge for at bilag kommer til riktig avdeling? Bruk refusjonsskjema: 

 Utlegg privatperson eller gruppe ØTI, PDF:Utleggsskjema ØTI.pdf

Kjøregodtgjørelse skjema: Utleggsskjema ØTI person eller gruppe .pdf (avtales med styret i respektiv undergruppe før det kan brukes eller må godkjennes av styret).

 

Ferdig utfylt refusjonsskjema kan leverers til kasserer i den undergruppe det gjelder, daglig leder eller regnskapsfører.

 

 Skjema til kioskdrift: 

Kontantomsetningskjema: Dagsomsetningsskjema kontant innskudd bank kiosk 2019.pdf

Arrangementsskjema: Arrangementsskjema kioskdrift ØTI 2018.xls

 

Skjema til prosjekt:

Prosjektregnskapsskjema: ØTI prosjektregnskap lag og gruppe.pdf

Internoverføringsskjema prosjekt: Internoverføringer prosjekt mal 2019.docx

Panteskjema (INFINITUM): Rutine INFINITUM panting 2019.docx og Infinitum_Panteguide .pdf  Panteskjema, interfordeling av oppgjør: Skjema for levering pantesekker intern ØTI.pdf 

 

ØTI skal ha kontroll på alle bilag som genereres i foreningen, for å ha full kontroll og oversikt over vår økonomi. Dette gjør at alle som bestiller noe i ØTI har ansvar for å få merket bestillingen med koststed/evt. prosjekt/bestiller/mobil og sende bilag til regnspapssytem. Dette er viktig for å forenkle og effektivisere konteringen av bilagene i vårt regnskapssytem, for å holde regnskapskostnader på et minimum. Kontering av bilag gjøres av regnskapsfører før kaserer i respektiv undergruppe godkjenner konteringen og daglig leder godkjenner utbetaling til våre leverandører. 

ØTI har kontoer på ulike butikker i Øyer og på Lillehammer, det er viktig at de som bestiller på vegne av ØTI, merker innkjøpet med avdeling og prosjekt nr det gjelder for.

Butikker vi har konto: Coop Øyer og Tretten, Kiwi Øyer og Tretten, Spar Øyer, Felleskjøpet Øyer og Tretten, Gausdal Land Øyer og Lillehammer, Nor Engros Lillehammer og Skog og Hage Lillehammer.

 

På forhånd tusen takk for hjelpen!

 

Sportslig hilsen 

Hovedstyre i ØTI