1. Hjem
 2. OM ØTI
 3. Førstehjelpskurs og informasjon til våre medlemmer

Man vet aldri når en skade eller en farligsituasjon oppstår. Øyer-Tretten IF. ønsker å øke kompetansen på førstehjelp til våre medlemmmer. Dette gjør vi ved å ha 2 årlige førstehjelpskurs, i uke 17 og uke 40. Dette skal gjøre oss tryggere og forberedt hvis en situasjon som krever førstehjelp oppstår i forbindelse med aktivitet eller i andre situasjoner. Kursene vil være gratis for våre medlemmer. 

- førstehelpskurs (3 timer)

- Hjerte og lungeredning

- Hjertestarterkurs

-Akuttskade, hva gjør du?

 

Slik gjør du hvis situasjon oppstår der man må bistå med:

Hjerte-/ lungereddning: https://helsenorge.no/forstehjelp-og-skader/hjerte-og-lungeredning

Hode- /ryggskader: https://nhi.no/forstehjelp/hode-og-rygg/ryggmargsskade/ 

 Ben-/ ledd- og muskelskader: https://nhi.no/forstehjelp/?topic=Ben%2c+ledd%2c+muskler 

 

Ring 113 - heller en gang for mye enn en gang for lite

Du kan alltid ringe 113 hvis du tror at en sykdom, skade eller situasjon er alvorlig. Det er ikke alltid så lett å bedømme. Da er det viktig at du ringer likevel.

Kvinne svarer 113-telefon
 
Foto: Haukeland universitetssjukehus

​Det er vanlig å være redd for å være til bry, men husk på at det kan bli mye mer bry om du ringer for seint. Ring heller en gang for mye enn en gang for lite. 

Når skal du ringe 113?

Du kontakter medisinsk nødnummer 113 når du trenger akutt helsehjelp ved ulykker, alvorlig sykdom/hendelser eller livstruende situasjoner som gjelder psykisk helse og selvmordstanker:

 • Nye lammelser i ansikt – vansker med å smile, le eller vise tenner.
 • Nye lammelser i arm – vansker med å løfte begge armene.
 • Nedsatt bevissthet eller bevisstløshet.
 • Nyoppståtte språkforstyrrelser - finner ikke ord eller utydelig tale.
 • Plutselig og uforklarlig ustøhet.
 • Brystsmerter i mer enn fem minutter.
 • Uventet ubehag i brystet - generell uvelhet og kvalme.
 • Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig.

Medisinsk nødnummer 113 er åpen døgnet rundt.

​​Hva skal du si når du ringer 113?

 • Hva du heter.
 • Hvor du ringer fra.
 • Telefonnummer du ringer fra.
 • Beskriv situasjonen og symptomer.

Når du ringer medisinsk nødnummer 113 er det spesialtrent helsepersonell som svarer. Når du forteller hva som har hendt, vil helsepersonellet bedømme hvor alvorlig situasjonen er, og hvilke helseressurser som skal sendes, f.eks. lege, ambulanse eller luftambulanse. For å kunne avgjøre dette, er det viktig både med tidlig kontakt og at helsepersonellet får svar på de spørsmålene de har.