Det har vært noen spørsmål om hvorfor vi har hallvakt/tilsynsvakt i hallene.

 

Grunnen til at vi har hallvakt er fordi ØTI har en avtale med Øyer kommunen om tilsynsvaktsordning for å holde orden og fungere som brannvernleder ved brann. Erfaringer fra snart 30 års drift i Trettenhallen er at daglig renhold og tilsynsvakt har gjort at hallen holder seg utrolig bra og man sparer mye på vedlikehold sammenlignet med andre haller uten samme ordninger! 

 

For ØTI har hallvaktsordningen også en økonomisk gevinst, vi stiller med hallvakter og hele ØTI kan trene "gratis" i hallene. Denne hallvaktdugnaden gjør at ØTI sparer ca 150 000 kr i året på halleie, dette gjør halvaktsordningen til en av de viktigste dugnadene vi har i klubben.

 

 

- Dette gjør at vi kan tilby lave treningsavgifter til vår aktivitet

 

- Holder ro og orden i hallene

 

- Sørger for at hallen holdes ryddig

 

- Sørger for at dører er låst og lyset slukket etter endt vakt

 

-Kan tilby kiosk til besøkende

 

- Folk kan benytte styrkerom med billett kjøp i kiosken

 

Håper dette er grunn god nok for å stille på vakt når det er din tur og ta ansvar for at hallene følger tilsynsvakt avtalen med kommunen.

 

Hvis hallvakter, trenere og andre rydder litt hvergang klarer vi å holde hallene ryddige og det er triveligere å komme på vakt og trening neste gang. Renholderne har ikke kapasitet til det.

 

Sportslig hilsen 

Øyer-Tretten Idrettsforening

Hovedlaget