1. Hjem
  2. Hallvakter turn høst 22

Turngruppa har hallvakt i Trettenhallen under turn fredagskveldene og tirsdagskveldene.

Hallvaktlister tirsdager høst 22 Hallvakter tirsdagsturn høst 2022.pdf

Hallvaktlister tirsdager høst 22 Liste for hallvakter fredagsturn høst 2022.docx.pdf

 

Vaktene skal i tillegg til å betjene kiosken, gå runder i ganger, garderober og på tribuna. Passe på at ikke uvedkommende oppholder seg i Hallen, og roe ned dersom for mye bråk. De skal også være behjelpelige om trenerne trenger hjelp, dersom det skulle oppstå noe spesielt.

Vakta setter seg inn i hallvaktens øvrige rutiner (i perm og ved oppslag i kiosken), speiselt vedrørende brann. Styrkerommet skal holdes stengt under turntreningene.

For betjening av kiosken, ligger det egen innstruks i permen ved kassa.

 

God vakt!