1. Hjem
 2. Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til isbaner

ØTI-Innebandy/Hockey fikk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB                                    last ned.png

Ii forbindelse tilrettelegging og utvikling av isbaner på Tretten og i Øyer har vi mottatt 100 000 kr til arbeidet!!!

 

Her er et udrag av Søknaden:

Øyer-Tretten Idrettsforening (ØTI) ble stiftet i 1913. ØTI er et fleridrettslag som skal legge til rette for gode aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne innbyggere i Øyer kommune. Visjon: Meningsfull fritid for alle. ØTI eier mesteparten av sine anlegg og drifter dem på egenhånd, gjennom en god dugnadsånd og gode samarbeidspartnere.

 

 Vi ønsker med denne søknaden å støtte opp og hjelpe mange ivrige skøyteentusiaster i Øyer og på Tretten som på eget initiativ har jobbet for å få på plass isflater i kommunen. Dette har resultert i at vi har fått reetablert undergruppen, ØTI - innebandy/hockey med eget styre. Styret består av personer som er veldig engasjert og ønsker å starte opp igjen og tilrettelegge for sportslig tilbud i innebandy og hockey. Dette ble vedtatt på vårt årsmøte i slutten av mars 2021.

 

 Det er positivt for klubben og for aktivitetstilbudet i Øyer kommune og i regionen. Dette vil i første omgang være et tilbud for alle, der aktiviteten for det meste er uorganisert. ØTI håper på at det blir god rekruttering inn i undergruppen på sikt, men det viktigste nå er å få tilrettelagt for at de har en arena og utstyr til å utøve aktiviteten sin på vinterstid.

 

Svar: Gratulerer med tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB, søknadsnr. 202101322526

Sparebankstiftelsen DNB har mottatt mange gode søknader. Vi har derfor stor glede av å kunne meddele at styret i stiftelsen har innvilget søknaden fra nettopp dere.

Dere får 100 000 kroner til utstyr til to isbaner. Vi har registrert at startdato for tiltaket er 17.05.2021 og sluttdato er 31.12.2021.

 

Støtten gis under følgende forutsetninger:

 • Tiltaket skal gjennomføres som beskrevet i søknaden. I motsatt fall må stiftelsen varsles.
 • Dersom tiltaket har en varighet på 18 måneder eller mer skal det leveres en statusrapport etter 12 måneder.
 • Når tiltaket er ferdig skal det leveres sluttrapport med regnskap.
 • Dersom tildelingen er på 500.000 kr eller større må regnskapet i tillegg være godkjent av revisor eller autorisert regnskapsfører.
 • Gitt at tildelingen er øremerket en fysisk gjenstand, forplikter mottaker å holde denne ved like og/eller fjerne den på det tidspunkt den ikke lenger er egnet for sitt formål.
 • Bestillingsbekreftelse og/eller kvittering skal legges ved utbetalingsanmodningen. Dersom disse ikke foreligger ved utbetaling, må disse legges ved sluttrapporten.
 • Utbetalingen av tilskuddet skal skje til en konto tilhørende mottaker av tildelingen.
 • Dersom tiltaket krever tillatelser, forutsettes det at du/dere innhenter disse.

Spesielle forutsetninger:

Ditt ansvar som kontaktperson:

 • Når tiltaket er i gang må du be om å få utbetalt midlene ved å logge deg inn i portalen, finne den aktuelle søknaden og deretter gå til menyvalget "Andre valg/Utbetalingsanmodning". Her ber vi om bekreftelse på at pengene brukes i henhold til tildelingen, og at tiltaket går som planlagt. Du kan legge ved ordrebekreftelse eller kvitteringer. Behandling av utbetalingsanmodningen kan ta inntil 3-4 uker.
 • Dersom tiltaket er forsinket er det mulig å søke om endring av sluttdato.
 • Dersom det oppstår en situasjon der det er ønskelig å benytte deler av tildelingen til et annet formål enn oppgitt i søknaden, er det mulig å søke om omdisponering.
 • Dersom du ikke lenger skal være kontaktperson for denne tildelingen i søknadsportalen, må du be den nye kontaktpersonen logge seg inn i portalen og registrere seg som bruker.Deretter går du til den aktuelle søknaden, går til menyvalget "Andre valg/Utbetalingsanmodning" og deretter velg "Endre kontaktperson". Fyll ut skjemaet og send inn. Du får bekreftelse fra oss når dette er i orden.

Skjema for «Utbetalingsanmodning», «Endring av sluttdato» og «Omdisponering av midler» finnes i søknadsportalen. Gå til menyvalget «Mine Søknader», velg den konkrete søknaden og deretter «Andre valg/Utbetalingsanmodning». 

Merking:

 • Sparebankstiftelsen DNB tilbyr flere ulike profileringsartikler. Der det er naturlig ønsker vi at disse tas i bruk. Det er mulig å bestille plakett, klistremerker eller annet via søknadsportalen. Gå til menyvalget «Mine Søknader», velg den konkrete søknaden og deretter «Andre Valg».

Markering:

 • Benytt gjerne denne anledningen til å fortelle andre om at dere har fått tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB. Da kan dere inspirere andre til å starte gode tiltak i nærmiljøet.
 • Om dere vil dele nyheten om tildelingen i sosiale medier, bruk @sparebankstiftelsendnb og #sparebankstiftelsendnb. Det er også flott om dere vil dele bilder eller video underveis.
 • Dersom dere har egne nettsider, kan dere publisere informasjon om at dere har fått tildeling, og lenke til nettsiden vår.
 • Sparebankstiftelsen DNBs logo kan lastes ned her.

Aktivitetsstøtte:

Som mottaker av en tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB har du også mulighet til å søke om aktivitetsstøtte. Det er et engangsbeløp vi kan gi for å synliggjøre tildelingen og for å skape mer aktivitet for barn og unge. Du finner mer informasjon om aktivitetsstøtte og søknadsskjema for dette i søknadsportalen.

Vi setter pris på å høre fra dere underveis, og mottar gjerne en invitasjon til å besiktige tiltaket ved et eventuelt åpningsarrangement, eller en annen passende anledning. Vi håper at tildelingen blir til glede for mange! Har du spørsmål, ta kontakt med en av oss som jobber med tildelinger. Ha gjerne søknadsnummeret klart. Med vennlig hilsen Sparebankstiftelsen DNB Sparebankstiftelsen DNB Postboks 555 Sentrum Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo www.sparebankstiftelsen.no +47 902 44 10

 

Forslag til finansiering og kostnader: regnskapsskjema skøytebane.pdf