1. Hjem
  2. Årsmøte 2022

Regnskapsåret 2022

Årsmøtet 22. mars kl. 19:00 på klubbhuset.

 

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i ØTI:

SAK 1-7. Signert årsmøte protokoll:

Protokoll fra Årsmøte Øyer-Tretten IF 2023 signert.pdf

forretningsorden-årsmøte ØTI.pdf

SAK 8. Behandle klubbens årsmelding, herunder styrets økonomiske beretning.

 - Årsmelding for ØTI 2022.docx.pdf

Mangler årsmelding håndball, legger de inn fortløpende.

SAK 9. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning,

Årsregnskap ØTI 2022 signert.pdf

Resultatrapport per gruppe ØTI 2022 øti.pdf

ØTI_-_revisjonsberetning_2022 signert.pdf

Kontrollkomiteens beretning 2022.pdf

SAK 10. Behandle innkomne forslag og saker

Forslag_Lov for Øyer-Tretten IF.pdf

SAK 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgifter for sesongen 2023.

- Forslag 150 kr for enkeltmedlemskap

- Forslag 450 kr for familiemedlemskap

ØTI har praktisert familiemedlemskap tidligere, nå har Rubic utviklet modul til å fakturere familemedlemskap. Hovedstyret ønsker å innføre dette fra og med 2023.

- Forslag 1050 kr treningsavgift styrkerom

- Årsmøte gir Undergruppestyrene mandat til å fastsette egne treningsavgifter for 2022/23 sesongen ut fra egne budsjetter.

SAK 12. Vedta klubbens budsjett.

Kopi av Budsjett2023 ØTI.pdf

SAK 13. Behandle klubbens organisasjonsplan.

Organisasjonskart 2023.pdf

SAK 14. Foreta følgende valg:

SAK 10 ØTI Styrer og verv 2023.pdf