1. Hjem
  2. Innkalling til Årsmøtet Øyer-Tretten IF. 2023

Til medlemmene i Øyer-Tretten Idrettsforening

26.01.23, Øyer

Innkalling til årsmøte i Øyer-Tretten Idrettsforening 2023

 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Øyer-Tretten IF. (ØTI)smal.png

 

Årsmøtet avholdes onsdag 22.3.22 kl. 19:00 på KLUBBHUSET, Sportsvegen 7, Øyer.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars som er senest to uker før årsmøtet til dagligleder@oti.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Årsmeldinger - ØTI (oti.no).

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av ØTI i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til ØTI. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Øyer-Tretten IF lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder kontaktes på e-post eller mobil 92426488 eller leder 99707025.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret ØTI

 

 

 

Årsmøtet for Øyer-Tretten Idrettsforening gjennomføres på Klubbhuset, Øyer Idrettspark, onsdag 22.3.23 kl. 19.00.

 

 

Årsmøtet skal i henhold til våre lover gjennomføres innen utgangen av mars.

 

Innkomne saker som ønskes behandlet skal inneholde forslag til vedtak med begrunnelse, se vedlegg.

 

 

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden innen 15.3.23.

 

 

Foreløpig, saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent.

3. Velge protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

7. Behandle klubbens årsmelding, herunder styrets økonomiske beretning.

8. Behandle klubbens regnskap, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning,

9. Behandle innkomne forslag og saker

   ○ familiemedlemskap

   ○ verv/rolle sammensetning i organisasjonen

   ○ Ny undergruppe ØTI, ØTI ski

10. Fastsette medlemskontingent for sesongen 2024.

11. Vedta klubbens budsjett.

12. Behandle klubbens organisasjonsplan.

13. Foreta følgende valg:

   ○ Styreleder og nestleder.

   ○ 2 styremedlemmer

   ○ Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan.

   ○ Valg av Kontrollkomité: 2 medlemmer

   ○ Valgkomite 2 medlemmer for neste årsmøte.

 

For Hovedstyret i Øyer-Tretten IF

ved daglig leder/ Jan-Erik Fosshei