VervNavnEpostTlf.
LederRoar Øienpost@fbimport.no928 56 443
Sportslig lederLinda J. Bergerlinjeberg@yahoo.com982 08 226
KassererPer Finborudpfinborud@gmail.com934 83 862
FinansStein Plukkerudstein@hafjell.no902 90 303
SekretærHilde S. Kvamhildeskvam@gmail.com481 37 580

RekrutterinsansvarligErlend Moeerlmoe@outlook.com926 67 817

 

VervOppgaver/ansvar
Leder
 • drift av skigruppa og styrearbeid
  • møteleder
 • kontaktperson ovenfor kommunen
 • observatør i styremøter Øyer Turskiløyper (ØT)
  • representerer ØTI i ØT årsmøte
 • administrere dugnader for Øyer Turskiløyper 
  • rekruttere dugnadsansvarlig
 • representant på kretsting/vår- og høstmøte
 • utarbeidelse av årsplaner/langtidsplaner/årsmelding
 • bistå øvrige styremedlemmer etter behov
 • medlem i hovedlaget
 • ekstern informasjon
Sportslig leder
 • overordnet sportslig opplegg og plan, herunder;
  • rekruttere trenere
  • sikre nødvendig kompetane og kompetanseutvikling for trenere
  • kontaktperson mellom styret og trenere
  • kontakt mot trenere
  • leder av langrennsutvalget (består av sportslig leder samt hovedtrener per gruppe) 
  • evt. sportslig samarbeid med andre
  • påmelding til stafetter
  • info til aktive om sportslig tilbud
  • kontaktperson mellom styret og Oppland skikrets
  • organisering av støtteapparat til den enkelte gruppe, inkl utstyr til dette (smørebukker, smurning)
  • materialforvalter
  • organisere og planlegge opplegg ifm nasjonale mesterskap/cup
 • hovedansvar for miljøsamling(er)
 • representant på kretsting/ vår- og høstmøte
Arrangementsansvarlig (ikke besatt)
 • lysløyperenn, merkerenn
  • gjennomføring lysløypekomité
 • rennsøknad(er) for egne renn (terminliste)
 • kontaktperson mellom styret og rennledere
  • rekrutterer rennledere
  • rekrutterer lysløypeansvarlige
 • klubbmesterskap
  • gjennomføring lysløypekomité
 • Trollski Marathon
 • premiebestilling / holde orden på alle premier - i samarbeid med rennledere
  • lysløypekomité ansvarlig for premiering lysløyperenn
 • lydanlegg
Anleggsansvarlig (ikke styremedlem fra 2016)
 • drift og vedlikehold av klubbens anlegg
 • materialforvalter (Skjeldalsfres og trommel)
 • løypekjøring i klubbens løypenett - avtaleinngåelser
 • følge opp inngåtte avtaler om disponering av grunn for klubbens anlegg
 • grunnpreparering og sommervedlikehold av klubbens anlegg
 • lede anleggsutvalget
  • rekruttere løypeansvarlige for Granerudmoen, Musdal og Aurvoll
Kasserer
 • budsjett og regnskap (status gjennom året)
 • utstede fakturaer og betale regninger
  • egenandeler, ifm renn, samlinger osv
  • aktivitetsavgift
 • søknad om midler/anleggsmidler/fond m.m.
 • økonomiansvar på klubbens arrangement
 • medlemsregister

Sekretær

 • utarb. møteinnkallinger/sakslister/referat
 • bistå øvrige styremedlemmer etter behov
  • hjemmeside (support, grunnlagsdokumenter, generell informasjon)
Finans
 • sponsorarbeid
 • inntektsdugnader

Sist endret: 19.1.2016 ml