Verv  Navn  Epost  Tlf.
  Leder  Renate Hagen  renatehagen@me.com   454 07 738  
  Sportslig leder  Linda J. Berger  linjeberg@yahoo.com   982 08 226
  Kasserer   Hege Fossum  hegfossu@online.no   415 05 658
  Finans  Stian Granli  stgranli@gmail.com   926 19 137
  Sekretær  Solveig Ourom  solveig.ourom@gmail.com    906 70 677
  Rekrutteing         Erlend Moe              erlmoe@outlook.com   926 67 817

 

Verv                         

Oppgaver/ansvar

Leder

-        drift av skigruppa og styrearbeid

-        møteleder

-        kontaktperson ovenfor kommunen

-        observatør i styremøter Øyer Turskiløyper (ØT)

-        representerer ØTI i ØT årsmøte

-        administrere dugnader for Øyer Turskiløyper 

-        representant på kretsting/vår- og høstmøte

-        utarbeidelse av årsplaner/langtidsplaner/årsmelding

-        bistå øvrige styremedlemmer etter behov

-        møtedeltagelse i hovedlaget

-        Anleggsansvarlig (drift og vedlikehold av anlegg på Granrudmoen, Musdal og              Aurvoll)

Sportslig leder

-        overordnet sportslig opplegg og plan, herunder;

-        rekruttere trenere

-        sikre nødvendig kompetanse og kompetanseutvikling for trenere

-        kontaktperson mellom styret og trenere

-        kontakt mot trenere

-        evt. sportslig samarbeid med andre

-        påmelding til stafetter

-        info til aktive om sportslig tilbud

-        kontaktperson mellom styret og Oppland skikrets

-        organisering av støtteapparat til den enkelte gruppe, inkl utstyr til dette (smørebukker, smurning)

-        materialforvalter

-        organisere og planlegge opplegg ifm nasjonale mesterskap/cup

-        hovedansvar for miljøsamling(er)

-        lysløypekomite og lysløyperenn

 

 

Kasserer

-        budsjett og regnskap (status gjennom året)

-        utstede fakturaer og betale regninger

-        egenandeler, ifm renn, samlinger osv

-        aktivitetsavgift

-        søknad om midler/anleggsmidler/fond m.m.

-        økonomiansvar på klubbens arrangement

-        medlemsregister

Sekretær

-        utarb. møteinnkallinger/sakslister/referat

-        bistå øvrige styremedlemmer etter behov

-        hjemmeside (support, grunnlagsdokumenter, generell informasjon)

-        bestiller ved arrangement

Finans

-        sponsorarbeid

-        inntektsdugnader

Rekruttering                                     

-        plan for rekruttering, utarbeidelse og gjennomføring

-        kick-off høst og vinter

-        utarbeide rekrutteringsmateriale

-        distribuere materiell skoler/ barnehager


  

Sist endret: 19.01.2022 SO