VervNavnEpostTlf.
Leder   
Sportslig lederLinda J. Bergerlinjeberg@yahoo.com982 08 226
KassererHege Fossumhegfossu@online.no415 05 658
FinansStian Granlistgranli@gmail.com 
SekretærSolveig Ouromsolveig.ourom@gmail.com906 70 677
RekrutterinsansvarligErlend Moeerlmoe@outlook.com926 67 817

 

Verv

Oppgaver/ansvar

Leder

-        drift av skigruppa og styrearbeid

-        møteleder

-        kontaktperson ovenfor kommunen

-        observatør i styremøter Øyer Turskiløyper (ØT)

-        representerer ØTI i ØT årsmøte

-        administrere dugnader for Øyer Turskiløyper 

-        representant på kretsting/vår- og høstmøte

-        utarbeidelse av årsplaner/langtidsplaner/årsmelding

-        bistå øvrige styremedlemmer etter behov

-        møtedeltagelse i hovedlaget

Sportslig leder

-        overordnet sportslig opplegg og plan, herunder;

-        rekruttere trenere

-        sikre nødvendig kompetanse og kompetanseutvikling for trenere

-        kontaktperson mellom styret og trenere

-        kontakt mot trenere

-        evt. sportslig samarbeid med andre

-        påmelding til stafetter

-        info til aktive om sportslig tilbud

-        kontaktperson mellom styret og Oppland skikrets

-        organisering av støtteapparat til den enkelte gruppe, inkl utstyr til dette (smørebukker, smurning)

-        materialforvalter

-        organisere og planlegge opplegg ifm nasjonale mesterskap/cup

-        hovedansvar for miljøsamling(er)

-        lysløypekomite og lysløyperenn

Anleggs-ansvarlig (ikke styremedlem fra 2016)

-        drift og vedlikehold av klubbens anlegg

-        materialforvalter (Skjeldalsfres og trommel)

-        løypekjøring i klubbens løypenett – avtaleinngåelser

-        følge opp inngåtte avtaler om disponering av grunn for klubbens anlegg

-        grunnpreparering og sommervedlikehold av klubbens anlegg

-        lede anleggsutvalget

-        rekruttere løypeansvarlige for Granerudmoen, Musdal og Aurvoll

Kasserer

-        budsjett og regnskap (status gjennom året)

-        utstede fakturaer og betale regninger

-        egenandeler, ifm renn, samlinger osv

-        aktivitetsavgift

-        søknad om midler/anleggsmidler/fond m.m.

-        økonomiansvar på klubbens arrangement

-        medlemsregister

Sekretær

-        utarb. møteinnkallinger/sakslister/referat

-        bistå øvrige styremedlemmer etter behov

-        hjemmeside (support, grunnlagsdokumenter, generell informasjon)

-        bestiller ved arrangement

Finans

-        sponsorarbeid

-        inntektsdugnader

Rekruttering

-        plan for rekruttering, utarbeidelse og gjennomføring

-        kick-off høst og vinter

-        utarbeide rekrutteringsmateriale

-        distribuere materiell skoler/ barnehager

Sist endret: 06.05.2021 SO