Lysløyperennkomite, Øyer

Oppgave

Navn

tlf

e-post

Leder/Tidtaking:

Per Finborud

93483862

per.finborud@ramboll.no

Tidtaking/rigging:

Stig Tofte

99529902

 

Starter/rigging:

Linda Jeanette Berger

 

 

Påmeld./resultater:

Erlend Moe

92667817

 

St.nr. utdeling/kiosk:

Mona Bøhle

41382312

 

St.nr. utdeling/kiosk:

 

  

Speaker:

Heidi Lindblad

97774535

 

Reserve:

   

 

 

Lysløyperennkomite, Tretten

Oppgave

Navn

tlf

e-post

Leder/rigging:

Erik Lagethon

90972683

er-lag@online.no

St.nr. utdeling/kiosk:

Anette Ludahl

92211228

 

Påmeld./resultater:

Ole Skaug

41768518

ole-skau@online.no

Tidtaking:

Jan Erik Linn

97070006

jan.erik.linn@tine.no

Tidtaking:

Bjørn Offigstad

99593852

bj-offig@online.no

Starter:

Erik Holmen

97182440

 

Reserve: