Viktig info til funksjonærer i forbindelse med Hafjell Ski Marathon

Først ønsker ØTI-ski å takke for at du stiller som funksjonær. Våre skirenn er en viktig inntektskilde for skigruppa, og for at arrangementene skal bli vellykket er vi avhengig av dugnadsinnsats.

Funksjonærliste med viktig info til alle Hafjell Ski Marathon-funksjonærer lastes her: (legg inn lenke til gjeldende liste)

1. Oppmøte

Dersom annet ikke er avtalt skal alle funksjonærer møte på rennkontoret til angitt tid iht. funksjonærlisten. Rennkontoret finnes på skistadion.

2. Bekledning

Husk å kle deg godt når du skal være ute. Alle funksjonærer får utdelt fuksjonærvest og annet nødvendig materiale i forhold til gjeldende vakt. Etter avsluttet renn leveres utdelt materiale inn igjen på rennkontoret, evt. til områdeansvarlig.  

3. Rydding

Etter avsluttet renn hjelper alle med å rydde skistadion/matstasjoner.

Vel møtt til trivelig og sosial dugnad på Hafjell skistadion!