1. Hjem
  2. OM ØTI
  3. Aktivitetskalender haller

styrkerom 010_494x326.jpg

Styrkerom i Øyerhallen

 

STYRKEROM ER STENGT GRUNNET KORONA EPIDEMI!

 VI ÅPNER NÅR DET ER TRYKT Å STARTE OPP IGJEN

- Vi har ikke bemanning eller vaskerutiner som kan foresvare gjennåpning med nå værende smittevernregler.

- Inntil vi åpner opp styrkerommet så håper vi dere aktiviserer dere utendørs.

 

God trening!

 

 

 

 

Styrkerommet i Øyerhallen er åpent for alle når det aktiviteter i hallen og resepsjonen er betjent.

- I sesong vil det si fra ca. 1700-2200 i hverdagene eller se aktivitetsplan

- Med årskort til styrkerommet

  • har du tilgang til styrkerommet fra 0700-2200 alle hverdager og 0900-1800 på helgedager.

 

Se vedlegg for nærmere informasjon og kontrakt som fylles ut og sendes til daglig leder:

Avtale styrkerom Øyerhallen 2018.docx

Avtale styrkerom Øyerhallen 2018.pdf

Må signeres av bruker og foresatt, hvis bruker er under 18 år.

 

Sportslig hilsen

ØTI v/ daglig leder

Jan-Erik Fossheim

dagligleder@oti.no