Instruks for oppmann/lagleder i Øyer-Tretten håndball

 

Takk for at du er oppmann/lagleder i Øyer-Tretten Håndball!

 

Dette er en utfordrende og interessant oppgave som gir god kontakt med spillerne og en fin innsikt i alt det positive idrett gir både unge og gamle. Derfor er det hyggelig at det ofte er foresatte som tar lederoppgaver i de aldersbestemte klasser.

Oppmannens/lagleders oppgaver må gjerne deles på flere, dersom en sammen har klare retningslinjer om fordeling av arbeidsoppgaver.

Oppmann/lagleder skal fungere som et naturlig bindeledd mellom styret, trener, spillere og foreldre. Derfor er det viktig at oppmann /lagleder stiller på trening så ofte som mulig.

Spillere og foresatte skal orienteres om aktiviteter og endringer m.m.

Oppmann/lagleder har ansvaret for å innkalle til møte med trener og foreldre for å informere om laget, aktiviteter, målsetninger etc. Spesielt viktig er det å ha en god dialog med foreldrene dersom laget ønsker å dra på cuper i egen regi.

 

Ansvar/oppgaver:

 

•   Alle oppmenn/lagledere skal levere politiattest til klubbens leder ved oppstart. Link til søknad finnes på våre hjemmesider under linker.

•   Ansvar for lagbag med drakter, førstehjelp, ballpumpe, matchball, overtrekksvester.

    Utstyr leveres klubbens materialforvalter etter siste seriekamp på våren (evt. turnering). Nytt utstyr utleveres før seriestart på høsten om ikke annet er avtalt.

•   Ansvar for at draktsettet er komplett

•   Alle lag skal ha fått utdelt egen bag, inneholdende tape, is, klister etc., av klubbens materialforvalter.

•   Informere foreldre om terminlister. Finnes på www.handball.no – region innlandet – terminlister – terminlister/resultater/tabeller. Finn eget lag ved å legg inn region innlandet – aktuell serie – avdeling (første gang må du lete deg frem til avdeling).

•   Å rapportere inn- og utmeldinger fortløpende til styret v/kasserer. Fullstendige og
     oppdaterte lister sendes klubben innen 1. nov og 1. mars.

•   Utarbeide årsrapport i samarbeid med trener. Sendes klubben før utgangen av april.

•   Å holde seg orientert ved jevnlig å oppsøke ØTI Håndball hjemmeside
           (http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementId=60517) og NHF (www.handball.no – region innlandet)

•   Å sette seg best mulig inn i NHF's reglement (www.handball.no – lov og reglement)
     og generelle bestemmelser for sesongen.

•   Sørge for at alle spillere har betalt lisens og aktivitets kontingent til klubben.
     Spillerne må løse lisens til Norges håndballforbund fra og med det kalenderåret de          fyller 13 år. Send inn navn, fødselsdato, adresse og telefonnr. for aktuelle spillere til    klubben. Kasserer vil registrere for spillerlisens og gi tilbakemelding om kidnr.,    konto etc. for innbetaling. Denne informasjon må videresendes foresatte med frist for            betaling. Informasjon om lisens kan leses på www.handball.no – lisens og forsikring.

•   Dersom en spiller kommer fra en annen klubb, må oppmann/lagleder ordne med utfylling av overgangsskjema. Skjema finnes på www.handball.no – overgang og utlån.

•   Å vurdere sammen med trener, spillere og foreldre hvilke cuper som er ønskelig å være med på. Sjekk gjerne med andre lag på samme alderstrinn. Det er både hyggelig og sosial å delta sammen. Godkjente turneringer ligger på www.handball.no – turneringer.

•   Å påmelde laget til valgte turneringer. Som oftest ligger det påmeldingslink til turneringen på arrangørs hjemmeside. Send inn informasjon til klubbens kasserer som sørger for å dekke påmeldingsavgift.

•   Laget har en egen side på klubbens hjemmesider, som trener og oppmann/lagleder kan få tilgang til å legge ut beskjeder, referater og annet på. Send e-post til klubben for å få brukernavn og passord.

  • Sette opp arbeidsfordelingsliste ved hjemmekamper (se egen instruks under arrangement)

 

Generelt ved kamper

•   Å sjekke motstanderens draktfarge og om nødvendig ta med overtrekks vester (gjelder kun ved bortekamper.)

•   Å eventuelt utarbeide kjørelister til og fra bortekamper samt distribuere disse til rette

 vedkommende

•   At alle får riktige beskjeder i god tid (avreise kamper etc.)

•   Fylle ut kamprapport, utdelt av sekretariatet, (spillernes navn, fødselsdato,
     draktnummer, trener, oppmann/lagleder).

•   Eventuelt fremvise dispensasjoner til motstander og dommere.

•   Å være tilstede på laglederbenken under kamper ved treners behov. Å hilse på
     kampledere og motstander før kampen, og også takke dem for kampen etterpå
•   Å påse at spillerne stiller opp korrekt for presentasjon før kamper

•   Å påse at spillerne stiller med korrekte drakter i henhold til klubbens utstyrsprofil.      

       •   Ringe inn resultat til NHFs reultattelefon 815 68 333 etter kamp.

 

Oppmannen/lagleder er uunnværlig for alle lagidretter. Det er mye å holde greie på, men den mest morsomme og viktigste oppgaven er å skape et godt og trygt miljø på laget.

Lykke til!