1. Hjem
  2. Håndball
  3. Koronavettregler

ØTI håndball følger protokoll for barne- og ungdomshåndballen utarbeidet av NHF. Protokollen finner du her.

NHF har utarbeidet en veileder for gjennomføring av kamper og arrangementer. Veilederen finner du her.

Klubbens leder og personer som leder (eller bistår) i aktiviteten skal gjennomgå koronavettopplæring i form av "Idrettens koronavettkurs". Dette kurset ligger som et e-læringskurs på "Min Idrett".

Spillere født 2007 og tidligere skal gjennomføre samme e-læringskurs og få opplæring i klubbens retningslinjer. 

Det er klubbens ansvar at foresatte/verger gis informasjon/opplæring i NHF og klubbens retningslinjer knyttet til Covid-19. ØTI håndballs styre formidler informasjon til lagledere, som videreformidler til sine spilleres foresatte.

Informasjon om pålogging i "Min idrett" og "Idrettens koronavettkurs" finner du her.

ØTI håndballs koronarutiner finner du her.