Treningsavgift for sesongen 2016/2017 er for spillere i:

  • Isbjørnserien     kr. 700,-
  • Aktivitetserien  kr. 1000,-
  • Regionserien    kr. 1200,-  (for aldersbestemte lag)
  • Seniorer (K4)    kr. 2400,-

I tillegg kommer medlemskontingent i ØTI (gjelder fra 2017)

  • 165 kr for enkeltmedlem
  • 115 kr pr familiemedlem

Medlemskontingent betales engang i året og går til drift av ØTI